Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Stichting

Welkom op de pagina van de Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen.

Contactinformatie

Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk
Zuidkade 176
2741 JJ Waddinxveen
Contactgegevens : 0182-612452 (parochiesecretariaat)
KvK-nummer : 41174243 (Kamer van Koophandel Rotterdam)

BestuurslidFunctie

Hans Kientz Voorzitter
Octave Coenegracht Secretaris
Bert Diks          Penningmeester                       
Magda Sirre-Nijkrake                      Lid
Els Kemp-Driehuijs Lid

Alle bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

het verwerven van fondsen voor de restauratie, de instandhouding en het onderhoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen, zomede het verstrekken van adviezen met betrekking tot restauratie, instandhouding en onderhoud van vorenbedoeld kerkgebouw, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door giften, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten.

Voor het verkrijgen van baten op reguliere basis werkt de stichting samen met de Victor Activiteiten Commissie, in het volgende de VAC genoemd. De VAC en de stichting hebben dezelfde doelstelling. De stichting ontvangt en beheert de opbrengsten van de VAC-activiteiten. Ten behoeve van deze samenwerking neemt het stichtingsbestuur deel aan de bijeenkomsten en activiteiten van de VAC. Zowel de leden van de VAC als het stichtingsbestuur zijn onbezoldigde vrijwilligers. 

Ter verkrijging van baten organiseert de VAC jaarlijks een aantal activiteiten, zoals een boekenmarkt, bridgedrive, kerstmarkt, open monumentendag, serie klaverjasavonden. snuffelmarkt en weekmarkt ten behoeve van leden van de Geloofsgemeenschap St. Victor in het bijzonder en het publiek in het algemeen, en verkoopt zij een aantal in eigen beheer gemaakte of verworven producten, zoals boterletters, gelegenheidskaarten, jam, oud papier, postzegels en wijn aan dezelfde doelgroep. De VAC wordt daarbij ondersteund door een groot aantal leden van de geloofsgemeenschap.

 

Documenten:

 

Overzicht VAC-activiteiten           Klik hier om te openen
Jaarrekening 2017 Klik hier om te openen