Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

De laatste klanken … oecumenische Cantorij

Op zondag 17 december zong de oecumenische cantorij voor de laatste keer. Jarenlang heeft het koor oecumenische kerkdiensten in Waddinxveen opgeluisterd, eerst onder leiding van Gerrie Mechielsen, de laatste jaren met Ruud Buitink als dirigent. Een koor als de cantorij kan alleen maar bestaan met een goed aantal geschoolde stemmen; dat aantal op peil te houden bleek een  steeds lastiger opdracht en uiteindelijk moest het moeilijke besluit worden genomen niet meer door te gaan. De kerken van Waddinxveen danken cantor en cantorij voor hun inzet van de afgelopen jaren!

 

SAMENSPRAAK

Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen: 21 tot 28 januari.

Om onszelf eraan te herinneren dat wij niet alleen zijn als christenen in Waddinxveen, in Nederland, maar dat er ook geloofsgenoten zijn in andere landen, in België, in Duitsland, in IJsland, in China, in Rusland, in Syrië, Palestina, Ghana en Australië …., is in 1908 in Amerika  het idee geboren deze veelheid van kerken te vieren. Sinds 1968 wordt deze week door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eenheid van de Christenen gezamenlijk georganiseerd. Elk jaar draagt een ander land een thema aan. Dit jaar hebben de kerken in het Caribisch gebied gekozen voor: Recht door zee!

De woorden Recht door zee! zijn  geïnspireerd door  een tekst uit Exodus 15 (1 – 2, het lied van Mozes aan de Rietzee

‘Ik wil zingen voor de HEER,

Zijn  macht en majesteit zijn groot!

Paarden en ruiters wierp hij in zee.

De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer,

De HEER kwam mij te hulp…

U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor.

Gods rechterhand leidde het volk Israël na jaren van slavernij en onderdrukking in Egypte  door de zee naar bevrijding. Dit verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Eeuwenlang werden vrije mensen uit Afrika in dit gebied als slaaf te werk gesteld. Nu zien de Caribische christenen de hand van God in het beëindigen van de slavernij, werden zij zoals het volk Israël bevrijd.

In alle christelijke kerken over de gehele wereld zal dit thema aan de orde komen, in noord, zuid, oost en west zullen mensen op die zondag en in die week samenkomen en bidden voor de eenheid van christenen wereldwijd.

In Waddinxveen organiseert Samenspraak op zondag 28 januari een oecumenische dienst waar alle bij Samenspraak betrokken kerken en hun voorgangers aan deelnemen.

Plaats: Ontmoetingskerk. Tijdstip: 10.00 uur.

 

 

SAMENSPRAAK

Overlegorgaan van de Protestantse wijkgemeenten Immanuëlkerk en Ontmoetingskerk, de Remonstrantse Gemeente en de R.K. geloofsgemeenschap Sint Victor te Waddinxveen

 

 

Meditatie in de remonstrantse kerk

Ook dit voorjaar zijn ze er weer: de meditatiebijeenkomsten met Annemarie Spaander. Bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur waarin men even terugtreedt uit het dagelijks leven, luistert naar een mooie tekst, deze overdenkt, stil is en ontspant.  ‘Het gaat om het los komen van de emoties van alle dag,’zegt Annemarie Spaander als ik haar opbel, om het tot rust brengen van de geest.

Het gaat dit jaar om twee bijeenkomsten in de avond, elk van ongeveer anderhalf uur: twee meditatiesessies met daartussen een pauze met koffie en thee. ‘We zijn meestal met zo’n vijftien mensen, mannen en vrouwen, zitten in een kring, gewoon op een stoel.

De meditatiegroep is geen vaste groep: iedereen kan deelnemen ook al heb je nog nooit aan meditatie gedaan.  Er wordt voorafgaand aan de meditatie altijd een korte inleiding gegeven over doel en betekenis.

In 2018: op dinsdagavond 13 en dinsdagavond  27 maart in de remonstrantse kerk aan de Zuidkade 59. Van acht uur tot half tien. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor koffie en thee. De kerk is verwarmd, maar een extra trui wordt aanbevolen.

Aanmelden bij: mevrouw Annemarie Spaander: annemarie.spaander@gmail.com