Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Vier zuilen van het Katholieke geloof

Geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis vormt de kern van het geloof. Het vat samen welke gaven God, als Bewaker van alle goed, als Verlosser en Heiligmaker aan de mens geschonken heeft.  

Meer lezen over de geloofsbelijdenis? Lees hier.

Sacramenten

In de sacramenten is het Heil van God verankerd in de Kerk door Jezus Christus en de Heilige Geest, door de handelingen in de liturgie en de zeven sacramenten.  

Meer lezen over de sacramenten? Lees hier.

Geloofsleven

Het uiteindelijke doel van de mens is om, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, hier en in het hiernamaals gelukkig te mogen zijn. Door in vrijheid te kiezen om je te houden aan Zijn geboden.  

Meer lezen over het geloofsleven? Lees hier.

Gebed

Het gebed is hoe wij met God in contact staan. Zo maarkt Hij aan ons kenbaar wat onze weg is en geven we alles terug aan Hem wat we van Hem gekregen hebben. Het gebed bij uitstek is het Onze Vader.

Meer lezen over het gebed van de gelovigen? Lees hier.