Kerkelijke uitvaartEen dierbare verliezen doet altijd pijn en verdriet. Dit verdriet mag en zal er zijn. Ook Jezus huilde bij het graf van Lazarus. In deze verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en moed geven. De keuze voor een kerkelijke uitvaart is een keuze vanuit het geloof in de verrijzenis van Jezus, de Heer. In de uitvaart bevelen en vertrouwen wij de overleden dierbare toe aan de Heer van hemel en aarde. Het licht van de Heer wordt in de uitvaartdienst ontstoken. Wij bidden, wij zingen en danken God. En er mogen tranen vloeien. Wij luisteren naar lezingen uit de Bijbel en de overweging van de voorganger.

Praktisch Gewoonlijk is er, als iemand overleden is, een uitvaartondernemer betrokken bij het organiseren van o.a. de uitvaart. Om een uitvaart af te spreken kan de uitvaartonderemer contact opnemen met de uitvaartlijn tel.0182-584008 Is de plaats en het tijdstip eenmaal vastgesteld, dan zal de voorganger van de viering (de pastor of de gebedsleider) contact met u opnemen om met de naaste kring van de overledene de viering te gaan voorbereiden.