Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Kerkelijke uitvaart

Een dierbare verliezen doet altijd pijn en verdriet. Dit verdriet mag en zal er zijn. Ook Jezus huilde bij het graf van Lazarus. In deze verdrietige tijd rond het overlijden van een dierbare kunnen rituelen van een kerkelijke uitvaart houvast en moed geven.

De keuze voor een kerkelijke uitvaart is een keuze vanuit het geloof in de verrijzenis van Jezus, de Heer. In de uitvaart bevelen en vertrouwen wij de overleden dierbare toe aan de Heer van hemel en aarde. Het licht van de Heer wordt in de uitvaartdienst ontstoken. Wij bidden, wij zingen en danken God. En er mogen tranen vloeien. Wij luisteren naar lezingen uit de Bijbel en de overweging van de voorganger.

Praktisch

Gewoonlijk is er, als iemand overleden is, een uitvaartondernemer betrokken bij het organiseren van o.a. de uitvaart. Om een uitvaart af te spreken kan de uitvaartonderemer contact opnemen met de uitvaartlijn tel.0182-584008 Is de plaats en het tijdstip eenmaal vastgesteld, dan zal de voorganger van de viering (de pastor of de gebedsleider) contact met u opnemen om met de naaste kring van de overledene de viering te gaan voorbereiden.