Biecht

Waarom zou je gaan biechten? Deze vraag staat centraal in dit filmpje over het sacrament van Boete en Verzoening.

Avond van Barmhartigheid

Twee maal per jaar, op de maandag voor Kerst en op de maandag voor Pasen wordt er om 19:30 in de Josephkerk in Gouda een avond van barmhartigheid gehouden. Tijdens deze viering is een gewetensonderzoek, gebed en uitstelling van het allerlheiligste. Daarnaast zijn er priesters aanwezig zodat u het sacrament van boete en verzoening kunt ontvangen.

Heilig Hartavond

Elke eerste vrijdag van de maand is er van 19:30 tot 21:30 een Heilig Hartavond in de OLV Hemelvaartkerk in Gouda. Op deze avond kunt u ook het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Voor meer informatie, klik hier

Overige biechtgelegenheid

Wilt u graag buiten deze avonden van barmhartigheid om het sacrament van boete en verzoening ontvangen, dan kunt u contact opnemen met één van de priesters van uw parochie: pastoorvanklaveren@sintjandd.nl