Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Werkgroepen

Binnen onze geloofsgemeenschap zijn vele werkgroepen actief. Wij stellen ze aan u voor. Heeft u na het lezen over de werkgroepen interesse om zitting te nemen in één of meerdere werkgroepen, informeer naar de mogelijkheden bij het secretariaat.

De komende periode zal de lijst met werkgroepen worden aangevuld.

Avondwake

Een avondwake is een liturgische viering, een dienst van woord en gebed, geleid door parochianen, meestal gebedsleiders.
Het is een viering die bijna altijd plaats heeft de avond voor de begrafenis of crematie. In de plaatselijke kerk komen de familie van de overledene, vrienden, kennissen, collega’s, buren en medeparochianen samen om woorden aangereikt te krijgen voor ‘t verdriet en pijn na het overlijden van hun geliefde.
Het gaat in deze viering dus vooral om de relatie tussen de overledene en de overlevenden en dan de relatie in de breedste zin van het woord.
De avondwake is geen eucharistieviering en ook geen woord en communie viering maar een viering waarin de mensen zeggen, zingen en bidden wat hen beroert bij de dood van deze persoon die zij zo goed hebben gekend.

Wat gebeurt er tijdens een avondwake:

- Er is een welkomstwoord
- Een openingsgebed
- Kaarsen-rite ( ontsteken van de kaarsen rond de kist )
- Een lezing uit de bijbel
- Er wordt een Onze Vader gebeden

Verder is er vaak een in memoriam, muziek, een gedicht, een bloemenhulde aan Maria en soms nog een woordje van iemand. Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen met deze viering wat betreft het aansteken van kaarsen, lezen van een gedicht, bloemenhulde aan Maria of het zingen of spelen van een stuk muziek.

Als de overledene aanwezig is, is het mooi om de kist zo te plaatsen dat de overledene kijkt naar zijn familie, vrienden en alle andere bekenden. Wanneer de overledene niet aanwezig is bij de wake wordt meestal een tafeltje neergezet met een foto en daarbij wat attributen uit zijn of haar werk of hobby.

Na afloop is dan meestal het condoleren.

Doopwerkgroep

Wat doet de doopwerkgroep van Reeuwijk allemaal en hoe werkt het? 
Linda Kroon en Bernadette Dorresteijn vormen samen de doopwerkgroep van Reeuwijk. Ze begeleiden jonge ouders in de voorbereiding naar het Heilige Doopsel van hun kind. De jonge ouders nemen contact op met het parochie secretariaat. Dit kan door een geboortekaartje te sturen of door een telefoontje of mailtje. Er staat iedere maand een doopviering gepland. De ouders krijgen de doopdata’s door en de daarbij behorende voorbereidingsavonden en kunnen dan zelf een geschikte doopdatum uitkiezen.

De eerste voorbereidingsavond is in de pastorie in Reeuwijk-Dorp, daar wordt kennis gemaakt met eventuele andere doopouders en worden de ouders geïnformeerd over alle symbolen die naar voren komen tijdens het dopen en worden er gesprekken gevoerd over o.a. geloof en opvoeding en de motivatie tot dopen. Het doopboekje wordt door de ouders zelf in elkaar gezet en de ouders krijgen tijdens deze avond handvaten om dit te maken. Er is een doop map samengesteld die door heel de parochie st. Jan de Doper wordt gebruikt waarbij er uit verschillende teksten en liederen gekozen kan worden. De ouders kunnen op deze manier de viering persoonlijk maken.
De tweede voorbereidingsavond is meestal in Gouda met een van de doopheren, Kapelaan van Paassen of Pastoor van Klaveren, die ook de voorgangers zijn tijdens de doopviering zelf. Tijdens deze voorbereidingsavond zijn alle ouders aanwezig die in dezelfde maand hun kind laten dopen vanuit de parochies Reeuwijk, Gouda, Moordrecht, Waddinxveen, Bodegraven en Boskoop. Tijdens de doopviering is er altijd iemand van de doopwerkgroep aanwezig om de viering te begeleiden en wordt er na afloop een stukje geschreven voor in het parochieblad en voor op de website. 
Met Maria Lichtmis worden alle dopelingen van het jaar daarvoor weer uitgenodigd tijdens de kerkviering. Dit is voor de doopwerkgroep een afsluiting van het doopjaar.   

Gemiddeld ben je als lid van de doopwerkgroep ongeveer 3 uur per maand bezig. De doopvoorbereidingsavonden duren ongeveer 1,5 uur.  De eerste avond wordt door Jolanda en Katinka samen begeleid en de tweede avond wordt om de beurt bezocht. Af en toe wordt er natuurlijk ook vergaderd met de werkgroepen en één keer per jaar met Kapelaan van Paassen, die het aanspreekpunt is van alle doopwerkgroepen in de parochie St. Jan de Doper. Het leuke van deze werkgroep is dat je veel verschillende jonge ouders ontmoet waardoor het een hele leuke manier is om iets voor de kerk te kunnen betekenen.

Redactie Van Dorp tot Plas, De Voorloper en de website

Op dit moment bestaat deze werkgroep uit Marina van Leeuwen (redactie) en Erik van Leeuwen (website).

Het parochieblad De Voorloper verschijnt 6 x per jaar. De Voorloper bevat een algemeen gedeelte dat wordt gevuld met artikelen vanuit het pastoraal team, parochiebestuur, een column, data bedevaart en artikelen die op dat moment aandacht verdienen. Daarnaast heeft iedere geloofsgemeenschap een eigen katern waarin wij actualiteiten uit onze eigen geloofsgemeenschap De Goede Herder een plekje kunnen geven. De ruimte hierin is enigszins beperkt, maar met weinig woorden en (soms) een mooie foto kunnen we heel veel artikelen plaatsen. Helaas geldt, in verband met het drukken van De Voorloper, een harde sluitingsdatum voor de kopij. Artikelen die, vanwege te kort aan plek of aangeleverd na het verstrijken van de sluitingsdatum, het gedrukte nummer missen worden doorgeschoven naar de website.

De nieuwsbrief Van Dorp tot Plas verschijnt 11 x per jaar (juli/augustus samen). De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd en staat op de website. Er liggen losse exemplaren bij de ingang van de kerk en bij de woensdag en donderdag ochtend vieringen. De sluitingsdatum voor de nieuwsbrief is de 23e van de maand.
In de nieuwsbrief worden o.a. de kerkdiensten, voorgangers, misdienaars, lectoren en misintenties vermeld. Ook worden de in memoriams van de overledenen vermeld. Verder alles wat er nog langs komt. Ook hiervoor geldt de sluitingsdatum van de Voorloper.

Op de website vermelden we degene die overleden zijn zodat men weet voor wie er om 12.00 uur de klok geluid heeft. Er kunnen verslagen op vermeld worden. De kinderwoord dienst groep doet dit na iedere viering. Dit verslag komt dan op de website. Onder het kopje werkgroepen vindt u de diverse werkgroepen van onze parochiegemeenschap. Daar kunt u lezen wat ze doen en als u in een bepaalde werkgroep interesse heeft kunt u vragen of ze nog hulp kunnen gebruiken.

Wijkvertegenwoordiging Reeuwijk-Dorp

Doel
De werkgroep wijkvertegenwoordiging heeft ten doel om te zorgen voor een goede communicatie tussen de parochianen en de kerk.

Plaats in de parochieorganisatie
De werkgroep maakt deel uit van de commissie diaconie.

Taak en werkwijze
- Rondbrengen van de Parochieblad 'De Voorloper'. Dit blad verschijnt zes keer per jaar.
- In januari worden de enveloppen van de actie kerkbalans rondgebracht en opgehaald.
- De wijkvertegenwoordiger gaat in zijn wijk bij de mensen op bezoek bij huwelijksjubilea en verjaardagen van parochianen van 80 jaar en ouder.
- Ook brengen we een bezoekje als er een baby geboren is.
- We bezoeken langdurige zieken en bezoeken ook de familie als er iemand is overleden.

Samenwerking met:
- de locatieraad
- het parochiesecretariaat
- P.C.I.
- Voor de jaarlijkse kerktellingen wordt ook een beroep op de wijkvertegenwoordiging gedaan. 

Pastoor op bezoek valt niet meer onder verantwoording van de wijkvertegenwoordiging. Mensen kunnen zelf een bezoekje aanvragen door middel van een kaartje achterin de kerk.

Aanspreekpunt  
Aanspreekpunt voor de wijkvertegenwoordigers van Reeuwijk-Dorp is Truus van der Werf
Telefoon 0182-393271, mail werf8@planet.nl

Reeuwijk-Dorp is verdeeld in 13 wijken. De namen van de wijkvertegenwoordigers en hun wijken zijn:

- Nel de Rijkenhuizen, Middelburgseweg
  Wijk: Middelburgseweg vanaf John Burger richting Boskoop, Nieuweweg en Berkenbroek

- Nel de Wit, Oud-Reeuwijkseweg 11
  Wijk: Oud-Reeuwijkseweg

- Truus van der Werf, Middelburgseweg 8
  Wijk: Middelburgseweg vanaf Roling richting Waddinxveen

- Tiny Verkleij, Reewal 35
  Wijk: Reewal

- Joke Hoogeveen, Zijdeweg 4
  Wijk: Zijdeweg, Warmoeskade en Ringdijk

- Ben Boere, Randeburgseweg 1a
  Wijk: Randeburgseweg, Zuidwijk en Elzenbroek

- Margré Wassenaar, Drielingenschouw 26
  Wijk: Drielingenschouw, Melkschouw, Bredeschouw, Reesveld en Overtoom

- Ton Steenbergen, Julianalaan 13
  Wijk: Julianalaan, Beatrixlaan, de Jongstraat, Hugo de Grootstraat, van de Veldestraat en Mutsaertshof

- Jolanda de Jong, Kerkweg 21
  Wijk: Kerkweg, Nieuwdorperweg en Kerkvliethof

- Elly Mastop, Tempeldijk 21  
  Wijk: Tempeldijk en Schinkeldijk

- Jolanda Bunnik, Kaagjesland 49
  Wijk: Kaagjesland

- Annie de Jong, Van de Veldestraat 10
  Wijk: Bloemendaalseweg

- Rina Olsthoorn, Dorpsweg 8
  Wijk: Dorpsweg en Dr. Marga Klompéhof


We zijn met een hecht clubje en vergaderen ongeveer 5 keer in het jaar.