Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Kerk en begraafplaats

- Adressen vieringen


H.H. Petrus en Pauluskerk

Dorpsweg 24, 2811 KH Reeuwijk, 0182 - 392310

Overige locaties waar vieringen worden gehouden

Mariakapel

Dorpsweg 24, 2811 KH Reeuwijk, 0182 - 392310

Ouderencentrum De Reehorst

Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk, 0182 - 392222

Restauratie (16): april 2019 - Tijdloos (update)

Sinds jaar en dag is de toren vanuit de wijde omtrek een markant herkenningspunt. De toren was voor de GPS techniek erg belangrijk voor landmetingen. In de toren zijn natuurlijk de klokken en het uurwerk. De klokken in de toren waren vroeger eigenlijk een draadloze verbinding. Hij bracht de tijd in de wijde omgeving in een periode dat niet iedereen een horloge had. Door het tellen van de klokslagen wist men hoe laat het was. Ook werd d.m.v. het luiden van de klok te kennen gegeven dat er een kerkdienst aanstaande was of dat er iemand is overleden. Ondanks dat iedereen tegenwoordig via de mobiel of horloge altijd kan zien hoe laat het is kijk men bij het passeren van de kerk vaak op het uurwerk voor de tijd.

Helaas is deze tijd niet altijd betrouwbaar. Onze klok is een slinger uurwerk waar de slinger in werking blijft door gewichten. In vroeger tijden moest het uurwerk elke 24 uur opgewonden worden, tegelijkertijd kon dan de klok weer goed gezet worden. Destijds was er de koster die daar zorg voor droeg. Later is het opwinden geautomatiseerd en behoefde er niemand maar naar boven om de klok op te winden. Doordat het uurwerk feitelijk in de open lucht staat, zijn de weersinvloeden mede bepalend hoe accuraat de klok is. Tijdens de restauratie van de toren was het al de wens om te zorgen dat het dorp altijd op tijd zou zijn, helaas is dat destijds door onvoorziene kosten een wens gebleven. Door de geweldige opbrengst van de winterfair kunnen we nu alsnog zorgen dat de klok altijd de juiste tijd aan zal geven. Hiervoor wordt er een extra uurwerk gemonteerd die iedere minuut een impuls krijg van een radiografisch bestuurde moederklok. Het huidige uurwerk blijft gewoon intact, alleen heeft de slinger nu geen functie meer. Ook heeft deze installatie een automatisch zomer en wintertijd instelling. In de komende tijd zal deze installatie worden geïnstalleerd en we hopen dat we over enkele maanden altijd op tijd zullen lopen.

Restauratie (15): juni 2018 - We zijn klaar

29-06-2018 | We zijn kaar

We zijn inmiddels bezig met de afronding van de restauratie, dit houdt in dat we financiële verantwoording moeten geven aan de rijksdienst. Als de rijksdienst dit goedkeurt, mogen we de verkregen subsidie houden. Ook diverse andere partijen, die direct of indirect betrokken zijn, moeten op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken, denk hierbij aan het bisdom, de gemeente etc. etc. Zoals iedereen heeft kunnen zien, zijn de werkzaamheden aan het klooster afgerond. Het verfwerk is in de originele staat hersteld en we krijgen veel positieve reacties. Momenteel wordt er druk gewerkt om het klooster weer een goede invulling te geven.

Ook in de kerk zijn we nu klaar, de pilaren zijn gestabiliseerd en de scheuren zijn hersteld. Vooral in de spitsboog aan de 'mannenkant' was dit meer nodig dan verwacht. Behalve de zichtbare scheuren was er ook scheurvorming die door het stucwerk niet zichtbaar was. Gelukkig waren we er op tijd bij en is alles hersteld.

   

In de toren zijn belangrijke aanpassingen gedaan, zo zijn alle verdiepingsvloeren inmiddels in een prima staat. Dit heeft iets langer geduurd als verwacht zodat de klok iets langer buiten werking is geweest. Ook hebben we gekeken of het mogelijk was om het uurwerk aan te sluiten op de Atoomklok in Parijs zodat altijd de juiste tijd wordt aangegeven. Dit is inderdaad mogelijk, helaas zijn de kosten even te hoog. Toch blijft dit een aandachtspunt, het zou toch prachtig zijn als HET ijkpunt van Reeuwijk-Dorp ook altijd de juiste tijd aangeeft.

Erg blij zijn we met de loopbrug over de zoldering van de kerkzaal. Hierdoor kunnen de kosters veilig en gemakkelijk over de zolder lopen voor onderhoudswerkzaamheden. Deze loopbrug is ook nodig om in de nabije toekomst de zolder schoon te maken en te behandelen tegen houtworm. De loopbrug was subsidiabel, het behandelen van het houtwerk niet; vandaar dat we de loopbrug alvast gerealiseerd hebben.

De geplande restauraties zijn nu afgerond, we hebben een kerk die weer vele jaren mee kan. Momenteel wordt er gewerkt aan een onderhoudsplan om het complex in goede staat te houden, het schilderwerk van de pastorie was inmiddels ook weer aan onderhoud toe.

Natuurlijk willen wij iedereen bedanken voor het begrip van de ongemakken tijdens de werkzaamheden. Ook moeten we dankbaar zijn dat er altijd weer vrijwilligers zijn die wekelijks klaar stonden om de kerk 'even' schoon te maken voor de vieringen. Soms was het weinig werk, soms erg veel. Ook dank aan het secretariaat die dit allemaal regelde en klaar stond om deuren te openen etc. etc.

De beheercommissie

Restauratie (14): februari 2018 - Verrassing

26-02-2018 | Verrassing

U heeft kunnen zien dat de steigers zijn verwijderd rond het klooster. Zoals eerder is aangegeven zijn niet alle activiteiten bij het klooster afgerond. Dit komt mede door de weersomstandigheden. Veel kozijnen moeten nog worden afgelakt en de knipvoeg aan oostgevel moet nog worden afgemaakt. Het streven is om dit af te maken zodra het weer dit toelaat.

In de kerkzaal is men begonnen met het stabiliseren van de pilaren. Dit wordt gedaan door de pilaar met 2 ankers te bevestigen aan de zij- en achtermuur. Bij boren van het anker werd er een opzienbarende ontdekking gedaan. In de achter muur stuitte men op een ijzeren oog. Na het verwijderen van enkele stenen bleek er al een anker in de muur aanwezig te zijn en deze was dus al in 1890 ingemetseld. Helaas heeft men hier nooit de trekstang aangemaakt die wij nu willen gaan bevestigen. Waarom dit niet is gedaan is niet terug te vinden in de archieven. Dat is jammer.

Op de foto kun je het oog zien wat nooit benut is. Dit oog is niet meer te gebruiken en zal worden behandeld zodat we er in de toekomst geen last meer van zullen hebben. Een nieuw anker zal worden ingebracht zoals gepland. Ook bij de andere pilaren zijn deze ogen aangetroffen.

Inmiddels is men ook begonnen in de toren. De vloer bij het uurwerk is inmiddels hersteld. Helaas komen wij bij de vloer van de klokkenstoel wat onvoorziene werkzaamheden tegen. Het beschermende lood is in het verleden beschadigd en nu gaan lekken. Dit herstellen we samen met de aangetaste vloerbalken. U heeft het ongetwijfeld gemerkt, het uurwerk is uitgeschakeld. Dit zal, in verband met de werkzaamheden, tot minimaal april gaan duren. De planning is dat alles klaar moet zijn voor 1 april, afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk.                  

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat natuurlijk graag.

Restauratie (13): december 2017

31-12-2017 | We naderen het eind van de restauratie aan het klooster. Helaas hebben we de doelstelling, steiger weg voor de kerst, niet gehaald. Het is nu de bedoeling dat de steigers voor 1 januari weg zijn. Uitloop is bijna onvermijdbaar als je dit soort operaties in het najaar op moet starten. Mede door de onverwachte (slechte) balkkoppen en de weersomstandigheden (sneeuw) lukt het ook niet om de werkzaamheden allemaal uit te voeren. Alles wat 'op hoogte' is is gedaan maar het schilderen van de laatste kozijnen zal begin 2018 worden gedaan door de schilder. Ook het laatste deel van het aanbrengen van de knipvoeg in de oostgevel zal begin 2018 worden uitgevoerd. We vinden het ook er jammer dat we na het verwijderen van de steiger nog geen pand kunnen tonen welke klaar is. We zijn er wel van overtuigd dat het uiteindelijke resultaat erg mooi zal worden.

Als gevolg van de extra werkzaamheden aan o.a. de balkkoppen zijn de kosten iets hoger uitgevallen als verwacht. We zijn verheugd om te kunnen melden dat we een bijdrage van het Bernard Cultuurfonds mogen ontvangen, hiermee kunnen we de extra kosten grotendeels opvangen.

Begin januari zal worden begonnen met het stabiliseren van de pilaren in de kerkzaal en het herstellen van de vloeren in de toren. Planning is dat voor de Pasen alles gereed is. Het stabiliseren van de pilaren zal worden gedaan d.m.v. het aanbrengen van trekstangen, 2 stuks per pilaar. Deze zullen op spanning worden gebracht en zo verdere beweging van de pilaren voorkomen. De scheuren in de bogen, die zijn ontstaan door de beweging van de pilaren zullen worden hersteld. Het is onvermijdelijk dat er enige hinder zal worden ondervonden door deze werkzaamheden. Het is de opzet om het werk per pilaar te doen. Per pilaar zal dan een deel van de kerk niet toegankelijk zijn.

Als gevolg van de activiteiten zal het orgel luchtdicht worden ingepakt om te voorkomen dat deze beschadigd wordt.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag van u.

Beheerscommissie

        

Restauratie (12): november 2017

6-11-2017 | We zijn nu een goede maand bezig met het onderhoud van het klooster. Het merendeel van het slijp en sloop werk is nu gedaan en nu kunnen we aan het hersteld gaan werken. Zoals al opgemerkt in de update van oktober was het even afwachten hoe het ijzer werk er uit zou zien. Helaas is dit toch minder goed als gehoopt al was er ook een meevaller. De meevaller betreft de muurankers van de kozijnen. We hebben hier geen schade aan kunnen constateren en kunnen deze post uit de begroting schrappen. Helaas zijn de muurankers van de vloer balken in een veel slechtere staat als gedacht. Meer dan 15 balkkoppen zijn dusdanig aangetast dat deze moeten worden hersteld. Dit herstel gebeurt door het verwijderen van het aangetaste deel waarna de balken weer worden opgelengd door een epoxyhars. Het resultaat is sterker als het origineel, helaas is dit ook zeer kostbaar.

Na een onderzoek van de kleuren die in het verleden zijn gebruikt is er ook een keuze gemaakt voor de nieuwe kleuren. Dit onderzoek bestond uit het voorzichtig verwijderen van verflagen om te kijken welke kleuren er tevoorschijn zouden komen. In samenspraak het de inspecteur van de gemeente worden de ramen donkergroen en de kozijnen okerkleurig. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de kleuren van de pastorie ook hier te gebruiken, dit kon helaas geen goedkeuring krijgen vanuit de gemeente. De reden hiervan was dat het gebouw uit een andere bouwperiode komt.

Alles verloopt nog volgens planning en we hopen voor 1 januari klaar te zijn. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben horen wij dat graag van u.

   Toekomstige kleuren

Restauratie (11): oktober 2017

Eindelijk zijn we dan begonnen met de werkzaamheden aan het klooster, de steigers zijn geplaatst en de eerste voegen zijn verwijderd. Samen met de architect, aannemer en leden van de beheerscommissie hebben we de gevels kunnen bekijken vanaf de steiger. Tot onze vreugde komen hier, tot nu toe, weinig extra werkzaamheden te voorschijn. Het ingeschatte herstel van kozijnen zal volgens begroting zijn. Het roestende ijzerwerk blijft een bron van zorg, dit kan pas ingeschat worden als het voegwerk verwijderd is. Helaas valt de toestand van het natuursteen tegen, dit zijn de stenen platen die als afdekking van de gevels zijn gebruikt. Deze zullen moeten worden verwijderd, de stenen van de gevels zullen opnieuw gemetseld moeten worden waarna de platen weer worden geplaatst.

Ook de conditie van de nog aanwezige schoorsteen is slechter als vanaf de grond ingeschat was. Nu blijkt dat eerdere herstelwerkzaamheden zullen moeten worden overgedaan. Ook blijkt de schoorsteen bol te staan. Het gevolg hiervan zal waarschijnlijk zijn dat deze opnieuw zal moeten worden opgemetseld.

Het gevolg van deze constateringen zal zijn dat we op andere werkzaamheden zullen moeten gaan bezuinigen. Helaas is dat momenteel nog niet in te schatten. Doelstelling blijft om binnen het gestelde budget te blijven, door deze tegenvallers zal dit moeilijk worden. Alle werkzaamheden die we zelf kunnen doen zijn al uit het werkschema gehaald dus daar is momenteel niets meer te bezuinigen.

Goed nieuws is dat we van de provincie waarschijnlijk uitstel krijgen voor de werkzaamheden aan de kerkzaal, het stabiliseren van de pilaren. Dit zou voor 1 januari moeten worden afgerond, dit wordt waarschijnlijk 1 juli 2018. Doelstelling is nu eerst het klooster en aansluitend de kerkzaal met de vloeren van de toren.

    

Restauratie (10): augustus 2017

9-8-2017 | Even een update van de lopende onderhoudswerkzaamheden.

Klooster
De afgelopen weken zijn de prijsopgaven ontvangen en met elkaar en met het originele bestek (uit 2010) vergeleken. Zoals enigszins te verwachten en reeds gecalculeerd was zijn de prijzen t.o.v. van 2010 iets gestegen. Tegenvallend was de prijs van het steigerwerk, hier wordt duidelijk dat het goed gaat in de bouw en dat het steigerwerk veel duurder is als begroot. Het gevolg hiervan is dat we met de reeds verkregen Bisschoppelijke Machtiging niet alle werkzaamheden kunnen gaan uitvoeren. We moeten hier een keuze in gaan maken, dit met inachtneming de toekomstige verhuurbaarheid. Wat is de bedoeling dat er opgeknapt gaat worden aan het klooster? Aan het dak hoeft gelukkig niet zoveel te gebeuren deze is nog niet zolang geleden geheel vervangen. Wel wordt deze natuurlijk gecontroleerd op eventuele gebreken, evenals al het loodgieterswerk. Denk hierbij aan dakgoten en afvoeren. De gevels wordt geheel gereinigd en de scheuren worden hersteld. Ook het, bij sommige gevels, gebrekkige voegwerk wordt vervangen. Al het houtwerk wordt opnieuw geschilderd en waar nodig hersteld. Zo zullen de meeste kozijnen moeten worden aangescherfd. Vervolgens zullen de ramen worden vervangen voor isolerend glas. Ook worden alle gevels gecontroleerd op aanwezig ijzerwerk dat, in geval van roest, zal moeten worden vervangen. Dit natuurlijk allemaal voor zover de Bisschoppelijke Machtiging dat toelaat. Planning is dit najaar, met afronding van de werkzaamheden voor 1-1-2018.

Toren
In de toren zullen we enkele vloeren moeten vervangen, we weten ongeveer hoeveel de kosten zullen zijn. Deze werkzaamheden vielen eigenlijk nog onder werkzaamheden van 2016. Afronding van deze werkzaamheden najaar 2017.

Interieur
Hier lopen de prijs aanvragen nog, kunnen we dus nog niet zoveel over vertellen. Wel is ons uitgangspunt dat deze werkzaamheden voor 1 December 2017 moeten zijn afgerond. Voor deze werkzaamheden zal het orgel moeten worden ingepakt en dus enige tijd niet kunnen worden gebruikt.

Het is weer een complex geheel aan werkzaamheden met een bijbehoren prijskaartje. Nu zijn er verschillende mogelijkheden om dit te financieren, Rijksdienst, Provincie, etc. etc. We zoeken momenteel nog een vrijwilliger die eens zou willen onderzoeken wat er verder nog voor mogelijkheden zijn voor bijdrages en subsidies. In 2010, restauratie pastorie in torenspits, zorgde dit voor een welkome aanvulling van de financiën.  Mocht er iemand thuis zijn in deze materie en deze uitdaging aan willen gaan laat het dan even weten, we praten je graag even bij.

Groet Aad en Jos

Restauratie (9): juni 2017

9-8-2017 | U zult wel denken ‘komt hier nu nooit een eind aan’. Wij denken van niet, we zijn in het bezit van een prachtige maar oud kerkgebouw, hier blijft altijd onderhoud aan. De laatste jaren hebben we diverse onderdelen van het complex rigoureus aangepakt, wij hopen dat we na dit jaar bij het reguliere onderhoud kunnen houden.

- In 1997 hebben we het dak van de kerk vervangen, het interieur van de kerk schoongemaakt, de beelden geconserveerd, etc.
- In 2010 hebben we de pastorie gerestaureerd, voorzien van een nieuw dak, kozijnen en voegwerk hersteld, oud en roestig ijzerwerk uit de muren verwijderd en alles opnieuw geschilderd, etc. Ook hebben we toen het bovenste deel van de toren hersteld, voorzien van nieuwe leien, etc. Het vieringtorentje is van nieuwe poten voorzien en opnieuw op de kerk geplaatst.
- Van 2010 tot 1015 hebben we met een groep vrijwilligers de binnenkant van de pastorie opgeknapt, geverfd en de plafonds hersteld.
- In 2016 is aan het onderste deel van de toren onderhoud gepleegd, de scheuren verwijderd door het inboeten van nieuwe stenen, de grote scheur gestabiliseerd d.m.v. trekstangen. Ook het voegwerk aan de westzijde is. Ook de ramen in de toren en aan de westzijde zijn gereinigd en indien nodig hersteld.

Een indrukwekkende lijst met werkzaamheden, met daarbij ook indrukwekkende kosten. U weet natuurlijk dat we voor bijna al deze werkzaamheden subsidie hebben ontvangen, maar deze bedraagt vaak niet meer dan 30 % van de kosten. De resterende kosten worden voldaan d.m.v. ontvangen giften, opbrengsten fair, etc, etc. Maar de belangrijkste bijdrage wordt toch door U geleverd, door uw kerkbijdrage, regelmatige kerkbezoek en (financiële) steun tijdens de werkzaamheden. Samen houden we dit complex in stand.

Het is nu zomer 2017 en wij hebben nog 2 werkzaamheden in de planning voor het eind van het jaar. Allereerste hebben wij in 2011 een BRIM ontvangen voor het onderhoud van het klooster. Deze BRIM moeten wij uiterlijk voor 31 december 2017 hebben besteedt. Wij hadden hiervoor de toestemming van het Bisdom nodig, die deze, tot onze grote verbazing na eerdere toezeggingen terug trok. Na heel veel (vrijwillige) tijd en moeite, ook van het bestuur in Gouda hebben we eindelijk toestemming om aan te vangen met de (aangepaste) werkzaamheden. Dit heeft ruim een jaar geduurd, wij moeten dus nu ‘als een speer’ aan het werk. Jammer dat er in ‘Rotterdam’ weinig respect is voor de tijd van de vrijwilliger.

Tijdens de werkzaamheden in 2016 is duidelijk geworden dat we ook te kampen hebben met een toenemende scheefstand van de pilaren. Omdat de Rijksdienst voor Monumenten geen subsidies toekennen voor het interieur hebben we besloten om hiervoor bij de Provincie aan te kloppen. Tot ons genoegen hebben we begin Juni hier een bevestiging van gekregen, ook van de provincie ontvangen wij dus een bijdrage in kosten. Ook voor deze klus hebben wij weer toestemming nodig van het Bisdom, we hopen dat dit niet zolang duurt anders zijn we te laat en moeten we bijdrage retourneren.

U zult begrijpen dat we in het najaar weer wat overlast zullen gaan ondervinden van deze werkzaamheden, wij vragen uw begrip hiervoor. Wij trachten de overlast tot een minimum te beperk beperken.

Net als tijdens de afgelopen werkzaamheden gaan we het verloop van de werkzaamheden op onze website, www.sintjanddd.nl/h.reeuwijk bijhouden. Bij het onderwerp kerk en begraafplaats zullen we trachten regelmatig een update te plaatsen met indien van toepassing wat foto’s.

Mocht U ondanks deze uitleg toch nog vragen en/of opmerking hebben aarzel dan niet om deze aan ons kenbaar te maken. Zoals al eerder geschreven Samen Moeten We Dit Doen.

Beheerscommissie Locatie Reeuwijk

Aad en Jos

Restauratie... en nu verder (8)

25-3-2017 | Zoals reeds eerder vermeld zijn tijdens de werkzaamheden wat extra aandachtspunten ontdekt: Scheefstand van de pilaren en bijbehorende scheurvorming; Aantasting van de zolder door houtworm; Slechte staat van 2 vloeren in de toren; Vervuiling van het orgel door stofvorming tijdens de werkzaamheden; Herstel van profielstenen bij de hoofdingang. Dit zijn toch nog ingrijpende werkzaamheden, in overleg met het Bisdom en onze architect is besloten om te proberen om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie. Hier is inmiddels een aanvraag voor ingediend, we hopen dat we voor de zomer hier een uitslag van hebben.

Orgel

Inmiddels hebben we besloten om toch te beginnen met het herstel van het orgel. Langer uitstel zou de staat van het orgel alleen maar verslechteren. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en we hopen dit voor de Pasen te kunnen afronden. Een grote groep vrijwilligers is hierbij betrokken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Bijgaand enkele foto’s van een ontmanteld orgel.

Aan het eind van deze werkzaamheden zijn we even klaar in de kerkzaal. Deze is door alle werkzaamheden erg vervuild. Voor de schoonmaakwerkzaamheden zijn we daarom nog op zoek naar vrijwilligers die ervoor kunnen zorgen dat we met de Pasen niet alleen een mooie kerk hebben maar ook een schone. Wie zich geroepen voelt vragen we om even contact op te nemen met het secretariaat.

Restauratie kerk gedaan (7)

19-03-2017 | Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de kerk gedaan. De volgende werkzaamheden hebben o.a. plaatsgevonden zoals: inboet en voegwerk toren onder de galmgaten, inboet en voegwerk westzijde kerk, herstel en renovatie diverse glas-in-lood panelen en bijbehorend verfwerk, schilderwerk vieringentoren en dakkapellen. Helaas kwamen er wat extra mankementen naar boven. Zo bleken de balkeinden van de vloeren in de toren bij de klokken en het orgel te zijn aangetast door houtrot. Een extra kostenpost dus. Maar!!!! Inmiddels zijn de stellingen rond de kerk weg en zien we hoe mooi de voegen er weer in zitten.

Niet alleen de buitenkant is mooi geworden maar ook de panelen aan de binnenkant zijn weer prachtig hersteld. Ook dit kunt u bekijken want we zijn iedere zondag open om 9:00 uur. Hoe alle werkzaamheden zijn verlopen kunt u vinden op de site van Sint Jan de Doper bij geloofsgemeenschap de Goede Herder bij het kopje kerk en begraafplaats.

Restauratie (6): januari 2017

21-01-2017 | Nu de steigers zijn verwijderd is er nu een duidelijk zicht op de resultaten. Natuurlijk zijn er hier en daar wat kleurverschillen maar na een goede droging is dit niet meer storend. Vooral het herstel van de toren, het verwijderen van de grote scheur is prachtig. Door het inbrengen van stalen ankers van links naar recht is de toren gestabiliseerd. Ook de diverse raampartijen zijn schitterend opgeknapt. Helaas is het schoonmaken van de diverse glas-in-lood panelen nog niet helemaal goed gebeurt, wij gaan hier de glazenier op aanspreken en verwachten dat deze dit alsnog in orde gaat maken.

Het verfwerk aan de dakkapellen, vieringtoren, galmborden en ijzerwerk is van uitstekende kwaliteit en kan weer vele jaren mee. Dit zijn wel aspecten die een regelmatige controle eisen. Er is inmiddels een werkgang gegraven langs de kerk zodat de onderste lagen metselwerk kunnen worden hersteld. Ook de grote scheur aan de westzijde is inmiddels uitgehakt en kan, als het weer het toelaat worden hersteld. De verwachting is dat de laatste werkzaamheden in januari zullen worden afgerond. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn er echter wat extra aandachtspunten ontdekt. Zoals we al eerder hebben genoemd zijn de vloeren in de toren, van het uurwerk en de klokken in een slechte staat. Het is de bedoeling dat we deze in de loop van het voorjaar laten herstellen, de voorbereidingen zijn al begonnen. Ook is er aantasting van houtrot gevonden op  de zolder van de kerk. Dit is niet alarmerend maar moet wel worden behandeld. Het probleem hierbij is dat er erg veel bouwafval en stof op de zolder ligt. Dit moet eerst worden verwijderd voordat het probleem kan worden aangepakt. Omdat de zoldering slecht toegankelijk is zijn juist deze schoonmaakwerkzaamheden zeer kostbaar. Hoe en wanneer dit verholpen gaat worden is nog onduidelijk maar het heeft onze aandacht. Ook loopt er een onderzoek naar de scheefstand van de pilaren. Door de scheefstand van deze pilaren is er scheurvorming in de tooggewelven. Mogelijke oorzaak kan worden gezocht in ge verankering van de pilaren die mogelijk niet voldoende is. Na de uitslag van het onderzoek kunnen we beoordelen wat de mogelijkheden zijn, zowel in praktisch als financieel (subsidie) gebied.

Tot slot hebben we moeten constateren dat er meer stof is vrijgekomen dan verwacht. Dit heeft er toe geleid dat het orgel is vervuild. We hebben hier een inventarisatie voor laten doen, dit is de reden dat momenteel het orgel niet mag worden gebruikt. Helaas is dit een forse extra kostenpost die we hopen te kunnen drukken door gebruik te maken van vrijwilligers bij het schoonmaken. 

We hadden gehoopt om per 1 januari klaar te zijn, maar de werkzaamheden zullen nog wel even doorgaan, alleen nu niet meer zo zichtbaar.

Restauratie (5): Galmgaten

18-12-2016 | Donderdag 15 december j.l. zijn de opgefriste galmborden weer teruggeplaatst, strak in de verf en geheel gereviseerd. Dit is een van de laatste werken op hoogte zodat de steiger weer voor een deel kan worden verwijderd. Weer een stapje dichterbij.

Restauratie (4): december 2016

14-12-16 | Kerst nadert, evenals het einde van de huidige onderhoudswerkzaamheden. Ondanks de vorst verlopen de werkzaamheden voorspoedig. De nieuwe trekstangen zijn ingebracht om de toren te fixeren. Het metselwerk kan nu worden afgemaakt, evenals het voegwerk. Eind week 50 wordt er weer een deel van de steiger afgebroken, eind week 51 wordt de rest van de steiger afgevoerd. Eind week 50 zal ook de steiger binnen worden verwijderd. Als alles dus naar wens verloopt zal al het steigerwerk met de kerst weg zijn.

Het herstellen van het glas-in-lood is nu voltooid, de beide transept ramen zien er weer schitterend uit. Na het verwijderen van de steigers hebben we nu ook goed zicht op de herstel werkzaamheden, het nieuwe metsel en voegwerk. De voegen drogen nog wat verder, maar het ziet er zeer goed uit. 

Zoals al eerder besproken zullen er ook nog werkzaamheden na de kerst worden verricht. Het onderste deel van de gevel, waar we zonder steigers kunnen werken moet nog worden gedaan. Ten behoeve hiervoor moeten we er langs de gevel een werkgang worden gegraven. Om zoveel mogelijk kosten te besparen hebben we besloten dit in eigen beheer te doen. Wij zoeken dus nog wat vrijwilligers om na de kerst op een gezellige manier de extra kilo’s weg te werken. Mocht je je geroepen voelen neem dan even contact op met Aad van Zoest of Jos de Jong.

Waarschijnlijk hebben we met de laatste werkzaamheden ook nog wat tijd in januari nodig, maar dit is niet ingrijpend.

Restauratie (3)

29-11-16 | Eind november en het eerste deel van de steiger is verwijderd. Wij krijgen nu goed zicht op het resultaat: het nieuwe voegwerk en schilderwerk en het herstelde glas-in-lood. Het ziet er allemaal goed uit, al zullen de voegen nog wat moeten drogen. De planning is nog steeds om voor de Kerst de kerk steigervrij te hebben. Het weer zal wel moeten blijven meewerken. Het vieringtorentje is voorzien van extra versteviging d.m.v. schoorwerk met ijzeren staven. Ook is het vieringtorentje opnieuw geverfd, zodat deze weer vele jaren op hoog niveau het middelpunt van de kerk kan zijn. Over de aangetaste balkenlagen in de toren is nog geen beslissing genomen. We wachten nog op een definitieve kostenraming. Dit betekent wel een forse overschrijding van ons budget. Het moet echter wel gebeuren. We houden U op de hoogte.

Het verwijderen van de steigers houdt niet in dat de werkzaamheden dan ook klaar zijn. Na het verwijderen is het de bedoeling om een geul langs de kerk te graven zodat ook het onderste deel opgeknapt en opnieuw gevoegd kan worden. Uiterlijk begin januari zullen de werkzaamheden afgelopen zijn. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat het orgel tot het voorjaar niet meer gebruikt kan worden. Door de werkzaamheden is stof in de pijpen gekomen. Het orgel moet eerst gereinigd worden voordat er weer opgespeeld kan worden. Dit reinigen en opnieuw stemmen kan alleen gebeuren bij aangenamere temperaturen. Door de werkzaamheden is er helaas meer stof in de kerk gekomen dan vooraf gedacht. Dit is de oorzaak van de tijdelijke ongemak.

In 2015 is ook het H.H. beeld hersteld mede mogelijk gemaakt door een legaat. Het plan is toen opgevat om dit beeld in de avonduren te verlichten. Deze verlichting is nu aangebracht en samen met de versierde bomen geeft dit een mooi plaatje.

    

Restauratie (2)

16-11-16 | We zijn inmiddels half november het meest 'sloop'werk is nu verricht en er wordt nu volop opgebouwd. De eerste delen zijn gevoegd en ook het grote roosvenster in de zijgevel is inmiddels teruggeplaatst. De steigers staan er nog omheen maar het ziet er mooi uit. Dit venster is opnieuw van lood voorzien en de kapotte ruitjes zijn vervangen. Inmiddels wordt er volop gewerkt aan het roosvenster in de toren. Ook deze is in zijn geheel uitgenomen voor het opnieuw verloden en glasherstel. De scheur in de toren is inmiddels geïnventariseerd. De planning is om de toren te fixeren door middel van 2 stalen staven die van oost naar west dwars door de toren worden geboord. Als deze staven zijn bevestig kan aan het herstel van de scheur worden begonnen. Helaas komen er wat extra mankementen naar boven. Zo blijken de balkeinden van de vloeren in de toren, bij de klokken, uurwerk en het orgel te zijn aangetast door houtrot. Deze zullen nu of in de nabije toekomst moeten worden vervangen. Het verfwerk nadert zijn afronding, alleen het vieringtorentje moet nog afgelakt worden.

Het is iedereen opgevallen dat de steunberen bij de ingang ingrijpend zijn hersteld. Bij de inventarisatie van de scheuren die hier te zien waren bleek dat er in het veleden te weinig verband in het metselwerk is gemaakt. De voorste rijen stenen waren hier niet goed verbonden met het geheel waardoor scheurvorming optrad. Door dit opnieuw op te metselen, maar dan met een goede verbinding met de rest van de steunberen zullen we nieuwe scheurvorming voorkomen.

De planning is nog steeds om voor de kerst de steigers te verwijderen zodat de resultaten goed zichtbaar zijn.

Restauratie van start

01-11-16 | Zoals iedereen kan zien staat de kerk in de steigers voor onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden vallen onder de BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten). Deze subsidie is ons toegekend in 2010 en omvat een periode van 6 jaar. In deze 6 jaar moet de subsidie besteedt worden aan het werkzaamheden omschreven in het bestek. Verschil met de voorgaande subsidie is wel dat niet alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De subsidie wordt per jaar toegekend waarna de ontvanger eenzelfde bedrag uit eigen middelen dient te reserveren. Aan het eind van de periode (31-12-2016) dient de subsidie besteedt te zijn aan de, in het bestek, omschreven werkzaamheden. De omschreven werkzaamheden waar de subsidie voor van toepassing is zijn:
• Inboet en voegwerk toren onder de galmgaten
• Inboet en voegwerk westzijde kerk
• Herstel en renovatie diverse glas-in-lood panelen en bijbehorend verfwerk
• Herstel/vervanging stalen bint, onderste deel muur net achter de poort 
• Schilderwerk vieringtoren en dakkapellen

Zoals te verwachten zijn er natuurlijk extra werkzaamheden, deels verwacht en deels onverwacht. Na de ervaringen van de restauratie van de pastorie was te verwachten dat er verroest ijzerwerk in de muren zou zitten, helaas is de hoeveelheid iets boven de verwachting. Ook zijn op de steiger de diverse scheuren beter te beoordelen. Zo is gebleken dat de scheurvorming in de steunberen niet het gevolg is van ijzer (verwacht) maar de het ontbreken van 'in verband metselen'. Dit wordt nu hersteld door het nieuwe metselwerk in verband te metselen met de resterende steunberen.

De glas-in-lood vensters worden grotendeels ter plaats hersteld en gerenoveerd. Alleen de grote ronde roosvensters, westzijde en toren, worden uitgenomen en in de werkplaats van de glazier hersteld. 

Zoals een ieder heeft gezien ontsiert een scheur onze toren van onder tot boven het roosvenster. Funderingsonderzoek in 2015 heeft aangetoond dat de fundering prima is. De scheur is niet ontstaan door een zwakke fundering maar door ‘zetting’. Deze scheur zal hersteld worden en na het verwijderen van de steiger niet meer te zien zijn. Om herhaling te voorkomen worden er 2 muurankers geplaatst om de toren te fixeren.

In 2011 hebben wij ook een BRIM ontvangen voor het klooster. Omdat dit niet als religieus gebouw wordt gezien door de Rijksdienst is er een veel kleiner bedrag toegekend. Omdat het klooster sinds Mei leegstaat hopen wij op korte termijn ook hier onderhoudswerkzaamheden te kunnen gaan verrichten. Het wachten is nu op de toestemming van het Bisdom.

Mocht U meer informatie willen Aad van Zoest en Jos de Jong kunt U hiervoor aanspreken. Zij zullen dan naar vermogen U proberen te antwoorden.

Begraafplaats Petrus en Paulus

01-11-16 | Achter de kerk is de begraafplaats Petrus en Paulus gelegen. Via een mooie laan, een berceau van leilinden, komt met op de rustieke begraafplaats. Direct rechts is het priestergraf te zien, welke in 1942 daar is herplaatst. Voor het priestergraf is een rustaltaar opgericht, deze werd tijdens grote buitenprocessies gebruikt voor o.a. de preek. De begraafplaats is verscheidene malen uitgebreid. De eerste uitbreiding vond plaats in 1942, waarbij de inwijding in 1943 het stoffelijk overschot van pastoor Hakkeling naar het priestergraf werd overgebracht.

Deze uitbreiding werd door de parochianen zelf verricht, o.a. door het aanvoeren van '340 schouwen' grond. Deze grond, afkomstig uit Boskoop werden eerst met paard en wagen aangevoerd waarna ze d.m.v. schouwen vanaf de Tempel naar het dorp werd vervoerd.

De volgende uitbreiding betrof de huidige vakken L,N,O en P. Ook dit werd door de parochianen zelf uitgevoerd, zij het dan niet meer door het over water aanvoeren van de benodigde materialen.

De laatste uitbreiding vond plaats in 2001 en betrof de huidige vakken S,T,R,V en W. Omdat dit de grootste uitbreiding was werd de grond aangevoerd via het parkeerterreinn van de Aldi. Voor de definitieve inricht konden we wederom gebruik maken van een enthousiaste groep vrijwilligers.

De begraafplaats word beheerd de locatie 'De Goede Herder', onderdeel van de parochie Sint Jan de Doper. De (onderhouds-)werkzaamheden worden verricht door een groep vrijwilligers. Dankzij hen beschikt de locatie 'De Goede Herder' over een mooie begraafplaats voor hun overledenen.