Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Mededelingen uit onze geloofsgemeenschap

Gebed van een ouder

Als ik eerlijk mag zijn, God, als ik mij echt mag uitspreken,

dan moet ik toegeven dat ik er nu al moe van ben van de

kinderen die zo onrustig zijn en steeds maar om hulp vragen.

 

Als ik eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat ik er tegenop

zie dat het zolang gaat duren, zo op elkaars lip te leven.

Af en toe voel ik het ongeduld opborrelen en ben ik net te kort af.

 

Als ik eerlijk ben, God, en dat ben ik, dan moet ik

toegeven dat ik bijna ontplof van irritatie. Wilt U mij helpen

Heer om bij mij ruimte te maken voor ieders eigenaardigheden.

Help mij dan dat ik rustig word en los laat wat ik niet kan veranderen.

 

Waai met uw Geest van liefde

en vriendelijkheid ons huis binnen

en open mijn hart voor uw mildheid.

 

Janneke Nijboer

 

Beste ouder van dit mooie gebed en alle andere ouders die zich hier in herkennen.

Dit gebed komt binnen in mijn hart. Het is mijn werk ouders te helpen wanneer zij overmand zijn door emoties. En God werkt door mensen heen. Dit gebed ervaar ik als een oproep van God, dat ik mijn kennis, vriendelijkheid en mildheid meer naar buiten mag brengen. Om zo tot steun te zijn. Als dit je aanspreekt of als je er meer over wilt weten. Stuur mij een mail en ik neem contact met je op. Een inzicht gesprek is gratis en vrijblijvend.

Alle goeds

Ineke Groenendijk
Ineke.groenendijk@gmail.com

 

    Paasboodschap Cantarellen

    https://www.youtube.com/watch?v=RjbvQNb8lw8

Online vieringen

De volgende online vieringen staan nu gepland:

29 maart aanvang viering 11.00 uur

5 april Palmzondag, aanvang viering 11.00 uur

9 april Witte Donderdag, aanvang viering 19.30 uur

10 april Goede Vrijdag, kruisweg, aanvang viering 15.00 uur

10 april Goede Vrijdag, kruisverering, aanvang viering 19.30 uur

11 april Paaswake, aanvang viering 22.00 uur

12 april Hoogfeest van Pasen, aanvang viering 11.00 uur

 

Bovendien is er elke dinsdag en vrijdag een gebedsuitzending om 20.00 uur

Alles in te benaderen via de homepage van de parochie: www.sintjandd.nl

Maatregelen in verband met het coronavirus

d.d. 13-3-2020

Namens het parochiebestuur in verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), hebben de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aangescherpt:

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Wel is er de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Leest u het hele bericht van onze bisschoppen via https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/


Wij informeren u met dit bericht wat dat voor onze parochie betekent in de periode tot en met 3 april:

Weekendvieringen
De vieringen gaan niet door. Wel zullen de kerken geopend zijn op het tijdstip van de viering en gedurende ongeveer een uur. U kunt in de kerk terecht voor gebed, het opsteken van een kaarsje. De voorganger is aanwezig om desgewenst met u te bidden.

Weekvieringen
Volgens het vaste rooster zullen er vieringen zijn, hieraan kunnen maximaal 100 personen deelnemen. De hygiënemaatregelen, zoals hieronder genoemd, blijven van kracht.

Vieringen in de tehuizen
Deze vieringen worden allemaal afgezegd.

Het vieringenrooster op de website bevat de actuele informatie:
https://www.sintjandd.nl/vieringen

Misintenties
Over de opgegeven intenties voor de weekendvieringen zal met betrokkenen contact worden gezocht om een nieuwe afspraak hierover te maken.

Afscheidsviering kapelaan van Paassen
De afscheidsviering, die gepland was op zondag 15 maart om 11.00 uur in de H. Josephkerk te Gouda, wordt verzet naar een nog later te bepalen datum. Deze datum zal in overleg met kapelaan van Paassen en het bestuur van de HH. Clara en Franciscus federatie worden gekozen. U wordt daar over geïnformeerd.

Dopen, uitvaarten
Deze vieringen kunnen doorgaan maar sober en in kleine kring. Met betrokkenen wordt contact opgenomen.

Gezinsochtend
De gezinsochtend die gepland was op 29 maart zal niet doorgaan.

Catechese bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten gaan niet door. Per bijeenkomst (voorbereiding op de eerste H. Communie, Bijbelgroep, e.d.) en doel wordt komende tijd naar een oplossing gezocht: mogelijk vervalt de geplande activiteit, ofwel er wordt een alternatief gezocht.

Concerten, koorrepetities, vergaderingen, koffiedrinken na de viering, enz.
De bisschoppen ontraden deze samenkomsten. Denkt u aan de richtlijnen van het RIVM, zie hieronder. Baseert u uw besluit over al dan niet doorgaan van de bijeenkomst op deze richtlijnen. Parochianen worden nadrukkelijk gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid: bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid , keelpijn, hoesten en koorts wordt met nadruk afgeraden om te komen; kwetsbare mensen, zoals ouderen, wordt eveneens met nadruk afgeraden te komen.

Stille Omgang
Deze is afgelast en de deelnemers zijn geïnformeerd. De reeds overgemaakte bijdragen worden teruggestort.

Impulsdag
De impulsdag die 14 maart zou worden gehouden is afgezegd. Er wordt in overleg met Jan Maassen een nieuwe datum gezocht, u wordt daarover geïnformeerd.


Hoe kunt u uw geloof vieren en beleven?
De bisschoppen schrijven: 'en de geestelijke communie: door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering

Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur: www.radiomaria.nl

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden, te vinden op https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/

 

De volgende hygiënemaatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

- Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
- Parochianen worden nadrukkelijk gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid: bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid , keelpijn, hoesten en koorts wordt met nadruk afgeraden om te komen; kwetsbare mensen, zoals ouderen, wordt eveneens met nadruk afgeraden te komen.

Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

Aswoensdag

In de katholieke traditie begint de veertigdagentijd of vasten met een askruisje. Katholieken over de hele wereld zoeken de godshuizen op om zich te betekenen met as. Een oud gebaar dat we in het oude testament al tegenkomen. Op intense momenten van berouw of boetedoening scheuren mensen hun kleren, kleden zich in zakken en bestrooien zich met as: in zak en as zitten…

Daarbij vergeleken is ons gebaar maar klein, maar daarmee niet minder betekenisvol! Het is een teken van boetvaardigheid en zuivering van het hart.

We verbranden de palmtakken van vorig jaar: toen de tekenen van 'heden hosanna, morgen kruisigt Hem', vandaag vergaan tot as op dat we een vruchtbare bodem kweken waar we van de dood naar het leven kunnen groeien. Er wordt as op ons hoofd gestrooid, of we worden getekend met een kruisje met die as. 'Gedenk mens dat ge stof zijt en tot stof zult weerkeren'. We raken doordrongen van onze sterfelijkheid én we raken ervan doordrongen dat alleen God ons daar in zijn barmhartigheid van verlossen kan. En dat zal doen!

Het askruisje wordt door een priester gegeven, of door een diaken met de door een priester gezegende as. Dat vormt met de huidige samenstelling van ons pastorale team een uitdaging. Onze gewoonte van jaren om op deze dag ’s avonds in alle kerken een viering te houden, is onhaalbaar. Toch willen we zoveel mogelijk gelegenheid bieden om het askruisje te kunnen ontvangen. Op allerlei tijdstippen is er daarom door heel de parochie heen gelegenheid om dat te komen vieren: in Boskoop 9.00 uur, Moordrecht 9.00 uur en Josephkerk Gouda 11.00 uur in de ochtend, In de Josephkerk Gouda speciaal met de kinderen om 16.00 uur in de middag en in Bodegraven 19.30 uur, Reeuwijk 19.30 uur en Waddinxveen 19.30 uur in de avond. In al deze vieringen zal ook de Eucharistie worden gevierd.

We hopen dat u allemaal gebruik zult maken van dit ruime aanbod. Het is de beste start van de veertig dagen…

Pastoor v. Klaveren

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst 13 januari 2020

Aan de parochianen van Geloofsgemeenschap De Goede Herder

 

Reeuwijk, december 2019

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst herbestemming klooster Reeuwijk-Dorp

 

Beste mede-parochianen,

Tijdens de hooravond van afgelopen mei bent u geïnformeerd over de plannen van de herbestemming van het kloostergebouw. We hebben u toen toegezegd dat we u op de hoogte zouden houden van de voortgang van de plannen van zorgonderneming Zorg-Los met het klooster.

Er is sinds mei achter de schermen veel gebeurd. De ideeën zijn verder uitgewerkt en de voorbereidingen voor contracten zijn getroffen. Hoogste tijd dus om u weer eens bij te praten over de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zal de directrice van Zorg-Los, mevrouw Jeanet Bitter, aanwezig zijn om de plannen met het klooster toe te lichten.

Hiervoor willen wij u van harte uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op

Maandagavond 13 januari om 20.00 uur in de pastorie/kerk

De agenda van de informatiebijeenkomst zal er als volgt uitzien:

1. Terugblik / wat is er tot nu toe gebeurd rondom het klooster
2. Introductie Zorg-Los en toelichting op de plannen met het klooster
3. Toelichting op de rol van Woningbouwvereniging Reeuwijk in dit proces
4. Toelichting op het verdere tijdspad / besluitvorming
5. Ruimte voor vragen.
6. Ruimte voor gesprek onder het genot van een hapje en een drankje


Tot 13 januari.

 

Namens de locatieraad: Leo van Zoest, Jos Dorresteijn                              

Namens Zorg-Los: Jeanet Bitter

Kerstmarkt 2019

De R zit alweer een tijdje in de maand. Dat betekent: korte dagen en lange nachten, dalende temperaturen, dikke winterjassen, open haarden. Sinterklaas en Kerstmis die er weer aan komen… Een heerlijke tijd vinden wij dat!

Ook dit jaar kunt u weer uitkijken naar een gezellige kerstmarkt. Deze begint eigenlijk al op de dagen voor de Kerstmarkt, op 3, 4, 5, 6 en 7 december. Dan kunt u bij de kerk langskomen voor een prachtige Kerstboom. Op 30 november en 4 december kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur langskomen om oude kerstspullen te brengen. Deze verkopen wij dan op de Kerstmarkt. 

Maaltijd en concert
Op 6 december beginnen de festiviteiten met een warme maaltijd. Voor 10 euro per persoon kunt u aanschuiven. Wat we eten? Dat ziet u vanzelf, maar u bent verzekerd van een heerlijke, vers bereide winterse maaltijd. Opgeven voor de maaltijd kan via reeuwijk@sintjandd.nl of vul het formulier in achter in de kerk. Na de maaltijd kunt u genieten van de Vlister Zangers, die om 20.30 uur een fijn (kerst)concert zullen geven in de kerk. Daarna is er nog tijd voor een borrel en een gezellig praatje.

Kerstmarkt en andere activiteiten
Op 7 december zal de Kerstman vanaf 10.00 uur zijn ronde doen over Reeuwijk-Dorp. Hij nodigt hiermee iedereen uit om gezellig langs te komen bij de Kerstmarkt. Om 11.00 uur openen zich de poorten van de Kerstmarkt. Hier kunt u terecht voor nieuwe én tweedehands kerstartikelen. Ook kerststukjes, hapjes en drankjes zullen verkrijgbaar zijn. Kerst is natuurlijk niets zonder muziek. Daarom komen ook de kinderen van het kinderkoor langs om de o zo bekende kerstliederen te zingen.

Verder is er nog van alles te beleven: u kunt op de foto met de kerstman, enveloppen trekken, meedoen met het Rad van avontuur, én natuurlijk gezellig bijkletsen met de buurman, of andere dorpsgenoten. Komt u ook gezellig alvast Kerstmis vieren?

 

   

Meditatie in de Ark van Reeuwijk

Meditatief leven

We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen.

Rust en heilzame onrust
Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven. 
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.

Meditatief leven
Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Dat is leven in vrijheid, geestelijke vrijheid.

We beoefenen verschillende vormen van meditatie zoals

- Tekstmeditatie, deze teksten kunnen afkomstig zijn uit de bijbel, maar ook uit andere bronnen, zoals liedbundels, mystieke teksten, poëzie, etc.
- Zingen van psalmen en liederen uit Taizé
- Geleide meditatie rond om thema’s zoals: Compassie, liefde, vergeving, thuiskomen
- Stille meditatie
- Bidden

Aanmelden is niet noodzakelijk. Je bent van harte welkom!

Komende data zijn:
- dinsdagavond 29 oktober
- dinsdagavond 19 november

2020
- dinsdag 7 januari 
- maandag 3 februari
- maandag 2 maart
- dinsdag 7 april
- dinsdag 12 mei 

Stuur een mail naar ineke.groenendijk@gmail.com en dan hou ik je op de hoogte van de data in 2020.

Je moet erbij zijn als je graag zingt!  ♫

Het Alzando-Kerst-Koor nodigt jullie uit om weer mee te komen zingen in de Kerstnacht. We gaan een eigentijds, populaire kerstrepertoire instuderen.

Het Alzandokoor verzorgt deze Kerst-themaviering en iedere zanger of zangeres kan zich hierbij aansluiten. Vanaf 21 november repeteren we op 5 donderdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de pastorie te Reeuwijk-Dorp. De laatste, de generale, repetitie is op woensdag 18 of maandag 23 december.

Na de repetitie is het een gezellig samenzijn.

De kerstviering is in de kerstavond op dinsdag 24 december om 21.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk.

15 december 2019: Vivace-Reeuwijk presenteert Het Kerst Projectkoor

Evenals 2017 en 2018 kunt u ook dit jaar ervaren hoe het is om mee te zingen in ons koor. Vanaf 17 oktober t/m 12 december 2019 kunt u vrijblijvend meedoen met het Kerstprojectkoor van Vivace, met als afsluiting het concert 'Op weg naar Kerst' van 15 december 2019 in de Petrus- en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp, aanvang 16.00 uur. Dit concert is gratis. 

U bent van harte welkom bij de repetities, elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in Kerkelijk Centrum de Ark,‘t Kerkestuk 1 in Reeuwijk-Brug. 

Vivace Reeuwijk staat sinds mei 2018 onder leiding van Jos Mans, een jonge dirigent, die zijn enthousiasme op een inspirerende manier overbrengt op ons koor. Zijn motto is dat niet alleen tijdens de concerten, maar ook bij de repetities op een plezierige manier de inzet gevraagd wordt van de leden. 

Ieder jaar merken wij dat deze mogelijkheid mee te zingen met ons koor aanslaat. Elk jaar zijn er aanmeldingen en een groot aantal hiervan wordt daarna ook lid. Door mee te doen, merk je hoe leuk het is en daarnaast ervaar je de grote saamhorigheid. 

Info en aanmelden via email: 

Gerda Nederhoff (gerdanederhoff@gmail.com

Website: www.vivacereeuwijk.nl

19 oktober 2019: Uitnodiging eucharistieviering Petrus & Pauluskerk

Thema: Bidden alsof je leven er van afhangt

Zaterdag 19 oktober, 19.00u
Petrus & Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp

Allen van harte welkom.

Uitnodiging feestelijke eucharistieviering Patroonfeest Petrus & Pauluskerk

Wanneer: zaterdagavond 29 juni, 19.00u

Waar: in de tuin achter de Petrus & Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp

Met muzikale begeleiding van het Alzando-koor.

Tijdens de viering is er kinderwoorddienst. Na de viering bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een borreltje.

Ecclesia Koor – toevoeging op bericht in De Voorloper

Een toevoeging op ons berichtje in de laatste Voorloper:

Er zijn mogelijkheden onderzocht om met een kleinere bezetting 'ons' Ecclesia-koor nog verder door te laten gaan... Jammer, maar helaas, dat is niet gelukt. En dit is slikken....!

Op 2 juni a.s. zullen we nog éénmalig de viering opluisteren. Dat doen we met niet aflatend optimisme op toekomst gericht. Bettie en Martèn begeleiden ons.

Hartelijke groeten,

Ineke Groenendijk

    Aankondiging Hooravond: 21 mei 2019, 20.00u

    Download hier de PDF  met het verslag van de Hooravond van vorig jaar.