Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Mededelingen uit onze geloofsgemeenschap

Uitnodiging informatiebijeenkomst 13 januari 2020

Aan de parochianen van Geloofsgemeenschap De Goede Herder

 

Reeuwijk, december 2019

Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst herbestemming klooster Reeuwijk-Dorp

 

Beste mede-parochianen,

Tijdens de hooravond van afgelopen mei bent u geïnformeerd over de plannen van de herbestemming van het kloostergebouw. We hebben u toen toegezegd dat we u op de hoogte zouden houden van de voortgang van de plannen van zorgonderneming Zorg-Los met het klooster.

Er is sinds mei achter de schermen veel gebeurd. De ideeën zijn verder uitgewerkt en de voorbereidingen voor contracten zijn getroffen. Hoogste tijd dus om u weer eens bij te praten over de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zal de directrice van Zorg-Los, mevrouw Jeanet Bitter, aanwezig zijn om de plannen met het klooster toe te lichten.

Hiervoor willen wij u van harte uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op

Maandagavond 13 januari om 20.00 uur in de pastorie/kerk

De agenda van de informatiebijeenkomst zal er als volgt uitzien:

1. Terugblik / wat is er tot nu toe gebeurd rondom het klooster
2. Introductie Zorg-Los en toelichting op de plannen met het klooster
3. Toelichting op de rol van Woningbouwvereniging Reeuwijk in dit proces
4. Toelichting op het verdere tijdspad / besluitvorming
5. Ruimte voor vragen.
6. Ruimte voor gesprek onder het genot van een hapje en een drankje


Tot 13 januari.

 

Namens de locatieraad: Leo van Zoest, Jos Dorresteijn                              

Namens Zorg-Los: Jeanet Bitter

Kerstmarkt 2019

De R zit alweer een tijdje in de maand. Dat betekent: korte dagen en lange nachten, dalende temperaturen, dikke winterjassen, open haarden. Sinterklaas en Kerstmis die er weer aan komen… Een heerlijke tijd vinden wij dat!

Ook dit jaar kunt u weer uitkijken naar een gezellige kerstmarkt. Deze begint eigenlijk al op de dagen voor de Kerstmarkt, op 3, 4, 5, 6 en 7 december. Dan kunt u bij de kerk langskomen voor een prachtige Kerstboom. Op 30 november en 4 december kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur langskomen om oude kerstspullen te brengen. Deze verkopen wij dan op de Kerstmarkt. 

Maaltijd en concert
Op 6 december beginnen de festiviteiten met een warme maaltijd. Voor 10 euro per persoon kunt u aanschuiven. Wat we eten? Dat ziet u vanzelf, maar u bent verzekerd van een heerlijke, vers bereide winterse maaltijd. Opgeven voor de maaltijd kan via reeuwijk@sintjandd.nl of vul het formulier in achter in de kerk. Na de maaltijd kunt u genieten van de Vlister Zangers, die om 20.30 uur een fijn (kerst)concert zullen geven in de kerk. Daarna is er nog tijd voor een borrel en een gezellig praatje.

Kerstmarkt en andere activiteiten
Op 7 december zal de Kerstman vanaf 10.00 uur zijn ronde doen over Reeuwijk-Dorp. Hij nodigt hiermee iedereen uit om gezellig langs te komen bij de Kerstmarkt. Om 11.00 uur openen zich de poorten van de Kerstmarkt. Hier kunt u terecht voor nieuwe én tweedehands kerstartikelen. Ook kerststukjes, hapjes en drankjes zullen verkrijgbaar zijn. Kerst is natuurlijk niets zonder muziek. Daarom komen ook de kinderen van het kinderkoor langs om de o zo bekende kerstliederen te zingen.

Verder is er nog van alles te beleven: u kunt op de foto met de kerstman, enveloppen trekken, meedoen met het Rad van avontuur, én natuurlijk gezellig bijkletsen met de buurman, of andere dorpsgenoten. Komt u ook gezellig alvast Kerstmis vieren?

 

   

Meditatie in de Ark van Reeuwijk

Meditatief leven

We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen.

Rust en heilzame onrust
Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven. 
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.

Meditatief leven
Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Dat is leven in vrijheid, geestelijke vrijheid.

We beoefenen verschillende vormen van meditatie zoals

- Tekstmeditatie, deze teksten kunnen afkomstig zijn uit de bijbel, maar ook uit andere bronnen, zoals liedbundels, mystieke teksten, poëzie, etc.
- Zingen van psalmen en liederen uit Taizé
- Geleide meditatie rond om thema’s zoals: Compassie, liefde, vergeving, thuiskomen
- Stille meditatie
- Bidden

Aanmelden is niet noodzakelijk. Je bent van harte welkom!

Komende data zijn:
- dinsdagavond 29 oktober
- dinsdagavond 19 november

2020
- dinsdag 7 januari 
- maandag 3 februari
- maandag 2 maart
- dinsdag 7 april
- dinsdag 12 mei 

Stuur een mail naar ineke.groenendijk@gmail.com en dan hou ik je op de hoogte van de data in 2020.

Je moet erbij zijn als je graag zingt!  ♫

Het Alzando-Kerst-Koor nodigt jullie uit om weer mee te komen zingen in de Kerstnacht. We gaan een eigentijds, populaire kerstrepertoire instuderen.

Het Alzandokoor verzorgt deze Kerst-themaviering en iedere zanger of zangeres kan zich hierbij aansluiten. Vanaf 21 november repeteren we op 5 donderdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur in de pastorie te Reeuwijk-Dorp. De laatste, de generale, repetitie is op woensdag 18 of maandag 23 december.

Na de repetitie is het een gezellig samenzijn.

De kerstviering is in de kerstavond op dinsdag 24 december om 21.00 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk.

15 december 2019: Vivace-Reeuwijk presenteert Het Kerst Projectkoor

Evenals 2017 en 2018 kunt u ook dit jaar ervaren hoe het is om mee te zingen in ons koor. Vanaf 17 oktober t/m 12 december 2019 kunt u vrijblijvend meedoen met het Kerstprojectkoor van Vivace, met als afsluiting het concert 'Op weg naar Kerst' van 15 december 2019 in de Petrus- en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp, aanvang 16.00 uur. Dit concert is gratis. 

U bent van harte welkom bij de repetities, elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in Kerkelijk Centrum de Ark,‘t Kerkestuk 1 in Reeuwijk-Brug. 

Vivace Reeuwijk staat sinds mei 2018 onder leiding van Jos Mans, een jonge dirigent, die zijn enthousiasme op een inspirerende manier overbrengt op ons koor. Zijn motto is dat niet alleen tijdens de concerten, maar ook bij de repetities op een plezierige manier de inzet gevraagd wordt van de leden. 

Ieder jaar merken wij dat deze mogelijkheid mee te zingen met ons koor aanslaat. Elk jaar zijn er aanmeldingen en een groot aantal hiervan wordt daarna ook lid. Door mee te doen, merk je hoe leuk het is en daarnaast ervaar je de grote saamhorigheid. 

Info en aanmelden via email: 

Gerda Nederhoff (gerdanederhoff@gmail.com

Website: www.vivacereeuwijk.nl

19 oktober 2019: Uitnodiging eucharistieviering Petrus & Pauluskerk

Thema: Bidden alsof je leven er van afhangt

Zaterdag 19 oktober, 19.00u
Petrus & Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp

Allen van harte welkom.

Uitnodiging feestelijke eucharistieviering Patroonfeest Petrus & Pauluskerk

Wanneer: zaterdagavond 29 juni, 19.00u

Waar: in de tuin achter de Petrus & Pauluskerk te Reeuwijk-Dorp

Met muzikale begeleiding van het Alzando-koor.

Tijdens de viering is er kinderwoorddienst. Na de viering bent u van harte welkom voor een kopje koffie en een borreltje.

Ecclesia Koor – toevoeging op bericht in De Voorloper

Een toevoeging op ons berichtje in de laatste Voorloper:

Er zijn mogelijkheden onderzocht om met een kleinere bezetting 'ons' Ecclesia-koor nog verder door te laten gaan... Jammer, maar helaas, dat is niet gelukt. En dit is slikken....!

Op 2 juni a.s. zullen we nog éénmalig de viering opluisteren. Dat doen we met niet aflatend optimisme op toekomst gericht. Bettie en Martèn begeleiden ons.

Hartelijke groeten,

Ineke Groenendijk

    Aankondiging Hooravond: 21 mei 2019, 20.00u

    Download hier de PDF  met het verslag van de Hooravond van vorig jaar.