Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Contact

Kerk
Adres

de H.H. Petrus en Paulus
Dorpsweg 24
2811 KH Reeuwijk

Locatiesecretariaat


Pastorie van de H.H. Petrus en Pauluskerk
Dorpsweg 24
2811 KH Reeuwijk

Openingstijden


dinsdag, woensdag en donderdag
van 09:00 - 12:00 uur

Telefoon
E-mail

0182 - 392310
reeuwijk@sintjandd.nl

Webmaster

webmaster.dghr@gmail.com

Locatieraad
Voorzitter
Secretaris

 
Dhr. L. van Zoest
Kamille 10
2811 RC Reeuwijk
Tel. 0182 - 392140

Vacature Openingstijden kerk
De kerk is uitsluitend gedurende kerkdiensten geopend. Kerkdiensten zijn iedere zondagochtend om 9:00u en 1x per 4 weken op zaterdagavond om 19:00u. Voor meer informatie over de kerkdiensten zie 'Vieringen' in de menubalk.

Mariakapel
Rechts in het portaal van de H.H. Petrus en Paulus kerk is een Mariakapel ingericht. De kapel is het gehele jaar dagelijks geopend.  

Zomer
Winter

1 april – 31 oktober
1 november – 31 maart

08:00 uur - 18:00 uur
08:00 uur - 17:00 uur
Locatieraad geloofsgemeenschap De Goede Herder
De activiteiten van geloofsgemeenschap De goede Herder worden door de Locatieraad gecoördineerd. In onderstaand organisatieschema ziet u een overzicht van de locatieraadsleden en de portefeuilles die zij beheren.  

Leo van Zoest 
Voorzitter
 
Vrijwilligers beleid
Contacten school
Parochiesecretariaat


Vacature  
Secretaris

Verslaggeving
Correspondentie
Post


Jos Dorresteijn  
Penningmeester

Beheer financiën
Fin. administratie
Administrateur
Aktie kerkbalans

Leo van Zoest  
Liturgie
 
Thematische diensten
Zangkoren
Avondwake
Lectoren
Gezinsviering
Jongerendiensten
Kosters
Misdienaars
Woord en Communie Diensten
Marie-José Sluijs-Moons
Catechese
 
1e Communie
Vormsel
Doop voorbereiding
Huwelijks voorbereiding
Volwassenen Catechese
Jongeren groepen


Vacature
Diaconie
 
PCI
MOV
Wijkcontactpersonen
Communie rondbrengen
Ziekenbezoek
SeniorenInformatiebladen

De naam van het parochieblad is De Voorloper. Deze verschijnt 6 keer per jaar. Kopij kunt u aanleveren via het e-mailadres: vandorptotplas@gmail.com.
De redactie wordt gevormd door leden van de RK parochie Sint Jan de Doper.

Uitgaveschema parochieblad 2020

De Voorloper 20-1
De Voorloper 20-2
De Voorloper 20-3
De Voorloper 20-4
De Voorloper 20-5
De Voorloper 20-6
Inleverdatum kopij
27 december 2019
22 februari
11 april
13 juni
22 augustus
24 oktober
Op de mat
26 januari
29 maart
17 mei
19 juli
27 september
29 november


Onze eigen nieuwsbrief Van Dorp tot Plas verschijnt iedere maand. In deze nieuwsbrief kunt u de misintenties, in memoriams enz. lezen. Sluitingsdatum voor aanleveren tekst voor de nieuwsbrief is iedere 23e van de maand.


Om technische redenen moet de datum van kopij inleveren strikt gehanteerd worden. Te laat ingeleverde kopij, dit geldt voor beide informatiebladen, wordt niet meer geplaatst.

Informatiebladen digitaal: U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst door een mailtje te sturen naar de redactie: vandorptotplas@gmail.com. Onder vermelding van: naam, adres en e-mailadres.

 

Werkgroepen
Pastoraatgroep
Catechese
Oecumene
Pinksternoveen
Dopen
1e Communie
Vormen

Huwelijk
Avondwake
Kinderwoorddienst
Lectoren
Misdienaars
Kosters
Diaconie
MOV
PCI
Wijkvertegenwoordiger

Bloemschikken
Beheer
Kinderkoor
Alzandokoor
Ceciliakoor
Ecclesiakoor
Gedachteniskoor
Gemeenschapblad
Van Dorp tot Plas

Contactpersoon
Leo van Zoest
Marie-José Sluijs
Leo van Zoest
Leo van Zoest
Katinka Bunnik
Pauline Kwakernaak
Netty van Veen

via secretariaat
Lizette van Zoest
Gonnie van Dijk
Arie van Leeuwen
Leny van Leeuwen
Wim Olsthoorn
Vacature
Vacature
Peter van Zoest
Truus van der Werf (R'-Dorp)
Joke de Jong (R'-Brug)
Marja Mourits
William Olsthoorn
CantaRellen
Helma van Dijk
Greet van der Werf
Ineke Groenendijk
Marie-José Sluijs
Marina van Leeuwen

reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
EHCReeuwijk@outlook.com
vormselwerkgroepreeuwijk
@gmail.com
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl

reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
reeuwijk@sintjandd.nl
vandorptotplas@gmail.com