Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Hulp bij acute financiële nood

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) helpt mensen in acute financiële nood. Daarvoor heeft PCI in alle gemeenschappen van de parochie een werkgroep. Elke werkgroep behandelt en beoordeelt de aanvragen uit die gemeenschap. Voor contact met de vertegenwoordiger vindt u hier.

Als u begeleid wordt door een hulpverlener van een organisatie van maatschappelijke zorg, dan is het handig uw aanvraag te laten verzorgen door die hulpverlener. Die weet welke informatie PCI nodig heeft om uw aanvraag goed te beoordelen.

Voor een voorbeeld van de werkwijze van de PCI kunt u de website https://pci-werkgroepgouda.nl/ van de PCI-werkgroep Gouda raadplegen.

Het is mogelijk dat u niet in nood verkeert, maar de PCI wilt ondersteunen. Dan kunt u ook die contactpersonen benaderen. PCI is erkend als een ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).

De gegevens die in dat verband zijn gepubliceerd vindt u hier.

Contactgegevens

Bodegraven
Dhr. J. Kromwijk, jan.m.kromwijk@gmail.com; tel: 0172-616271, mob. 06-10337988
Bij afwezigheid: secretariaat RK Gemeenschap, tel. 0172-612255

Boskoop
Dhr. A.L. (Louis) Stolwijk louisstolwijk@ziggo.nl

Gouda
Dhr. A. (Ton) van Rhijn secretariaat@pci-gouda.nl ; tel. 06 47173821 

Moordrecht
Mevr. M. (Marjan) Oomen janmarjanoomen@gmail.com; tel. 0182-372378 of 06-51899129 

Reeuwijk
Mevr. W.H.M. van der Vlugt wilvandervlugt@hotmail.com ; tel. 0182 394272 

Waddinxveen
Dhr. J.H.P. Mulder jhpmulder@gmail.com