Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Pastoraal team

pastoraalteam2020

Het pastoraal team van de Parochie Sint Jan de Doper stelt zich hieronder aan u voor...

Pastoor van Klaveren (pastoor)

Pastoor van Klaveren  •  0182513056  •  pastoor.van.klaveren@sintjandd.nl

Dick van Klaveren is priester en pastoor van de Sint Jan de Doperparochie. Ook bekend als tv-priester voor de uitzendingen van de KRO. Van Klaveren vertelt over zijn roeping tot priesterschap, en de taakopvatting die hij nu heeft: missionaris zijn. Ter voorbereiding is hij naar Brazilië gegaan, naar de missionaris Mgr. Van Steekelenburg. "Wij moeten niet op de winkel passen, het is door Onze Lieve Heer ons toevertrouwd om de Kerk opnieuw uit te vinden." Pastoor Van Klaveren vertelt over zijn weg: theologie studeren vanwege alle vragen die hij had, als stadsjongen pastoraal werker worden in een dorp, priesterschap omdat de gemeenschap het hem vroeg. 'En uiteindelijk gaat het om hoe je met het geschenk van het leven bent omgegaan, met de mensen die je zijn gegeven, en met de Schenker van het leven.'

Diaken Everts (diaken)

Diaken Everts  •  0182513056  •  diaken.everts@sintjandd.nl

Leon Everts is geboren in Rotterdam op 14 juni 1955. Hij volgde in Den Haag in het Westeinde Ziekenhuis de opleiding tot verpleegkundige. In 1978 moest hij opkomen voor de militaire dienstplicht. Na deze periode nam hij een dubbele beslissing: `Ik ga parttime werken als verpleegkundige in een verpleegtehuis in de Jordaan in Amsterdam en ik begin met een parttime theologie-opleiding in Tilburg'. Na vier jaar besloot hij maar helemaal met werken te stoppen om zich aan de studie te wijden. Voor drie jaar kreeg hij in Boxtel een baan als districtscatecheet, zeg maar als schoolbegeleider voor catechese en de identiteit van 16 basisscholen.

In 1990 werd een goede vriend van Leon pastoor in Steenwijk en omgeving. Hij werd uitdrukkelijk door het aartsbisdom gevraagd om deze taak op zich te nemen, hij zag er tegenop maar met groot geloof nam hij deze stap. Als dank kreeg hij Leon erbij als collega. Het waren vier fantastische jaren als pastoraal werker in vijf parochies. Begin 1995 verruilde Leon de parochie voor de Koninklijke Landmacht. Een maand voor zijn uitzending naar Kosovo (1999) werd hij door Mgr. Punt tot diaken gewijd. Zijn laatste plaatsing bij Defensie was de luchthaven Schiphol bij de Koninklijke Marchaussee. Na de zomer van 2011 was ook dat voorbij. Na een korte periode als diaken in Zutphen e.o. gewerkt te hebben genoot Leon van de rust om thuis te zijn. Toen kwam zijn benoeming in Woerden e.o. Na drie mooie en drukke drie jaren verscheen de buurparochie Sint Jan de Doper aan de horizon. Een grote parochie met vele uitdagingen en niet alleen op het diaconale terrein. 

Leon is getrouwd met Barbara en zij hebben 4 kinderen. Zij wonen in Zwolle en blijven daar wonen. Van maandag op dinsdag en donderdag op vrijdag slaapt Leon in Berkel en Rodenrijs.

Pastor Schuurmans (diaken)

Pastor Schuurmans  •  0182513056  •  diaken.schuurmans@sintjandd.nl

Paul Schuurmans is bijna 3 jaar in de Sint Jan de Doper parochie werkzaam. Daarvoor was hij meer dan 35 jaar ziekenhuispastor in een ziekenhuis en een verpleeghuis. Het ziekenhuis was voor hem een ‘leerhuis’: zieken leerden hem zowel hoe je geloof op de proef gesteld wordt en tegelijk welke steun en houvast zij in hun geloof vinden.  

Als lid van het pastoraal team doet hij alles waarvoor hij als diaken gewijd is : voorgaan in vieringen in het weekeinde en  doordeweeks , huwelijken inzegenen, dopen, ziekenzegening van ernstig zieken, voorgaan in een uitvaartdienst. Bijzondere aandacht geeft hij aan het Pastoraat en daarom bezoekt hij, op hun verzoek, regelmatig parochianen thuis. Hij houdt ook contact met vrijwilligers die parochianen bezoeken. Tevens is hij betrokken bij leerhuis-en gespreksbijeenkomsten. In zijn vrije tijd fietst hij graag en tracht hij regelmatig een boek te lezen. 

Sander Verschuur (stagiar/priesterstudent)

Sander_Verschuur1 (1)   e-mail: sander.verschuur@sintjandd.nl 

Wanneer u enkele jaren geleden tegen mij gezegd had dat ik de komende periode in uw parochie stage zou komen lopen, dan had ik waarschijnlijk verrast gereageerd. Dat was namelijk niet direct mijn toekomstbeeld. Opgroeiend in een Rotterdams, katholiek gezin was de kerk nooit ver weg. Mijn ouders, zus en ik waren allen actief in het vrijwilligerswerk in de parochie, de kathedraal. Ik werd misdienaar en na de middelbare school ging ik maatschappelijk werk en dienstverlening studeren. Mijn pastoor zei toen wel dat ik dan net zo goed priester kon worden, maar dat landde bij mij nog niet.
Vervolgens werd ik maatschappelijk werker en startte ik binnen de jeugdhulpverlening. In deze functie mocht ik kinderen, jongeren en hun ouders begeleiden in voor hen ingewikkelde situaties en dit werk deed ik met plezier. Daarnaast bleef ik actief in de parochie en het vrijwilligerswerk breidde zich uit. Ik nam zitting in meerdere werkgroepen en daarnaast was ik actief binnen het bisdom bij de zomerkampen
en de wereldjongerendagen. Hierbij kwam de opmerking die de pastoor jaren terug maakte, ook weer om de hoek kijken: 'priester worden…' Het was voor mij nog een grote stap om die vraag als een roeping te zien. Daarmee ben ik in gesprek gegaan met een geestelijk begeleider en na ruim een jaar kon ik zeggen dat ik mijn roeping wel verder wilde onderscheiden binnen de context van de opleiding. Hierop heb ik mij aangemeld bij Vronesteyn, het vormingscentrum van ons bisdom, waarna ik de studie ben gaan volgen binnen de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.
Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest binnen de jeugdhulpverlening en na 4 jaar studie, mag ik een nieuwe fase van de opleiding ingaan. De komende twee jaar mag ik in uw parochie stagiair zijn. Pastoor Van Klaveren zal mij hierin gaan begeleiden. Ik kijk ernaar uit om u allen te ontmoeten en in uw gemeenschap verder te mogen groeien richting het priesterschap.