Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Pastor-op-Bezoek

Wij missen het persoonlijk contact. U ook?

Het klinkt misschien cliché: ‘Hoe gaat het met u?’, maar wist u dat de pastors van de parochie graag horen hoe het met u is? Door de schaalvergroting naar een parochie met zeven geloofsgemeenschappen lijkt het persoonlijk contact soms te verdampen. Parochianen geven aan dat zij dat missen, maar de pastors ook! Daarom is er pastor-op-bezoek: een pastor komt bij u thuis en brengt een kort bezoek.
 
“We zijn geïnteresseerd in het leven van de parochianen”, zegt pastoor Dick van Klaveren, “in wat hen zoal bezighoudt, wat actueel is in hun leven. Dat kan vanalles zijn. We willen als pastoor, kapelaan en diakens graag contact maken en mensen verbinden. Vanuit die contacten worden wij ook weer gevoed. Zo kunnen we plannen maken in de parochie die aansluiten bij wat parochianen bezighoudt.” 


Sindsdien gaan we anders met elkaar om

“Er verandert iets na zo’n gesprek”, legt diaken Paul Schuurmans uit. Hij heeft vele huisbezoeken afgelegd en benadrukt dat het bij pastor-op-bezoek niet zozeer gaat om gesprekken over pastorale problemen, maar veel meer om een kennismaking. “Nader kennismaken met parochianen is heel prettig. Het is fijn om met iemand thuis te spreken in zijn of haar eigen omgeving. Als ik een parochiaan na zo’n bezoek weer tref in de kerk, merk ik dat je elkaar beter kent. Dat is heel fijn voor beide kanten.” 
 
Pastoor Van Klaveren knikt bevestigend. Een pastor-op-bezoek moment dat hem erg voor de geest staat was een dame die zich al jaren inzette op het secretariaat: “Ik kwam bij haar thuis en ze vertelde honderduit over haar kinderen die ze met haar man samen had geadopteerd uit Brazilië. Over de verschillen tussen hen, en haar bijzondere interesse als ik in mijn preek iets over Brazilië vertel. Sindsdien gaan we anders met elkaar om. Die ontmoeting was heel positief voor ons allebei.” 
 
Laatst kreeg een bezoek van Pastoor van Klaveren een andere wending dan hij had verwacht. “Ik ben eigenlijk boos op u”, zei de dame verontwaardigd toen ze goed en wel zaten, “ik ben altijd heel kerks geweest en heb met de parochie meegeleefd. Nu kan ik niet meer en je doet gewoon niet meer mee.” De pastoor begrijpt haar teleurstelling. Van Klaveren: “Parochianen hadden haar wel bezocht, maar ze wilde graag een keer contact met een pastor. Ze vond het lastig om die vraag te stellen, want ze dacht dat je alleen kon bellen voor een afspraak als er iets is. Bij pastor-op-bezoek is dat niet nodig. Ik ben blij dat ik haar even kon bezoeken.”
 

Waar heb je het over met een pastor?

“We merken dat sommige mensen aarzelen omdat ze denken dat iemand anders een bezoek beter kan gebruiken dan zijzelf, of omdat ze niet goed weten waarover ze het moeten hebben met een pastor”, zegt Paul Schuurmans. Die drempel wil het pastoraal team graag verlagen. “Het gaat erom elkaar even te zien en te ontmoeten”, licht pastoor Van Klaveren toe. “We horen graag hoe het met parochianen is, wat goed gaat en ook waar hun zorgen liggen. Denk bijvoorbeeld aan de (geloofs)opvoeding in hun gezin. Of als de kinderen al de deur uit zijn en het geloof los lijken te hebben gelaten, wat doet dat met je en hoe ga je daarmee om? En hoe gaat het met het werk en/of vrijwilligerswerk? Het ouder-worden in het leven? Waar zie je tegenop? Wat verwacht je van de kerk en van de pastores?”
 

Aanmelden voor een bezoek

Pastor-op-bezoek bestaat al enkele jaren. Nieuw zijn de speciale pastor-op-bezoek-boxen die achter in de kerken staan. Parochianen kunnen nu zelf een kaartje invullen als ze een bezoek willen ontvangen en in de box doen. Of ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier hiernaast. “We nodigen parochianen graag uit om zich aan te melden”, zegt Paul Schuurmans. “Ze worden dan teruggebeld om een afspraak te maken. Parochianen moeten er wel rekening mee houden dat het enige tijd kan duren voor het bezoek daadwerkelijk plaatsvindt. Bij acute vragen of problemen is contact met het secretariaat een betere route. Maar we hopen natuurlijk dat veel mensen ons bij hen thuis uitnodigen voor een (nadere) kennismaking. Wij zien ernaar uit, en de parochianen hopelijk ook!” 

Aanmelden Pastor op Bezoek