Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”. Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:

  1. Het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
  2. Financiële zaken;
  3. Het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Het bestuur is ook de werkgever van ons personeel.

Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid. Tenslotte vertegenwoordigt het bestuur de parochie richting het bisdom Rotterdam, maatschappelijke organisaties en als er formele contracten worden afgesloten.

e-mail adressen parochiebestuur:

voorzitter.parochie@sintjandd.nl

vicevoorzitter.parochie@sintjandd.nl

secretaris.parochie@sintjandd.nl

penningmeester.parochie@sintjandd.nl

vastgoed.parochie@sintjandd.nl

ict.parochie@sintjandd.nl

projecten.parochie@sintjandd.nl

personeelszaken.parochie@sintjandd.nl

pastoraat.parochie@sintjandd.nl