Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Oecumene-update


Henk Schoon vertrekt als voorzitter Raad van Kerken Gouda

Na 4 jaar neemt Henk Schoon in juni afscheid als voorzitter van de Goudse Raad van Kerken. In die raad werken een groot aantal Goudse kerkelijke gemeenschappen met elkaar samen. Henk Schoon heeft daar op zijn positieve en spirituele manier de afgelopen jaren leiding aangegeven en de Raad van Kerken kan terugkijken op een periode waarin veel mooie activiteiten zijn georganiseerd, niet alleen door de kerken zelf (denk aan de Gouwe Momenten en de oecumenische vieringen), maar ook samen met andere maatschappelijke organisaties (zoals de Ontmoetingsdag Vluchteling in de stad en onlangs de Hackathon Gouda over duurzaamheid).

De Veste ging naar het klooster

Ds. David van Veen van de protestantse wijkgemeente de Veste organiseerde in februari een kloosterweekend in de St.Willibrordsabdij in Doetinchem en ik was erbij. Met 22 deelnemers waren we een weekend lang even bijna monniken en monialen. We aten in stilte en luisterden naar de voorlezing door David van Veen van eigenzinnige stukjes van Nico ter Linden. Zes maal per dag vanaf ’s ochtends heel vroeg sloten we ons aan bij de broeders in de abdijkerk en zochten we onze weg in de koorboeken. We spraken met de abt en leerden over de kern van benedictijns leven: alles met aandacht doen, in alles de balans zoeken, steeds met een oog voor de hele mens. En natuurlijk ontspanden we ons ook, ’s avonds bij wijn en kaas in onze eigen ruimte en overdag met een wandeling in de omgeving. Alles in balans. Volgend jaar organiseert David van Veen weer zo’n weekend.

Paul Buis,  rk vertegenwoordiger in de Raad van Kerken Gouda, pjhmbuis@gmail.com.

Kijk ook op www.rvkgouda.nl

Paul Buis

 

Oecumenische Veertigdagenvespers

De oecumenische veertigdagenvespers gaan niet door vanwege de coronacrisis. De eerste twee vespers waren inspirerende vieringen, maar de volgende vespers moeten helaas vervallen.
De vesper van vrijdag 20 maart komt wel op YouTube.

De oecumenische werkgroep Vespers Gouda, heeft voor de komende Veertigdagentijd weer vespers voorbereid. U bent van harte welkom op de vrijdagen 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart en 3 april om 19.30 uur in de Westerkerk. Kerkleden uit de katholieke en protestantse geloofstraditie zullen de diensten leiden rond het thema ‘Een teken van leven’.

De Werkgroep Oecumenische Vespers wenst u een inspirerende Veertigdagentijd toe, waarin we elkaar in deze tijd van inkeer en bezinning kunnen ontmoeten en samen ontdekken dat God een God van leven is.

In de vespers willen we elkaar bemoedigen in deze bijzondere tijd.

Meer info: Hans Wierenga, jhwierenga@gmail.com

De  voorgangers van de vespers zijn;

13 maart          Dineke Riet

20 maart          Els Klok

27 maart          Willem den Boer

3 april              Dineke Tigelaar

 

Oecumenische Meditatieve Momenten in de Veertigdagentijd.

De oecumenische meditatieve momenten in de veertigdagentijd gaan niet door vanwege de coronacrisis. We beleefden een mooi meditatief moment in de Veste en in de Antoniuszaal van de Josephkerk, maar de volgende meditatieve momenten moeten helaas vervallen.

 In de veertigdagentijd verzorgt de werkgroep liturgie meditatieve momenten op de woensdagavond. Dit jaar doen we dat samen met leden van de Veste. We komen samen van 19.30 tot 20.00 uur voor in de kerkzaal van de Veste, of in de Antoniuszaal in de Josephkerk. Het eerste meditatieve moment is op woensdagavond 4 maart in de Veste. Op 11 en 18 maart komen we samen in de Antoniuszaal van de Josephkerk en op 25 maart en 1 april weer in de Veste. We zingen, lezen uit de bijbel en er is ruimte voor stilte en gebed. Het is een moment van rust en bezinning, om zo samen de weg naar Pasen te gaan. De avonden zijn los van elkaar te volgen. De avonden worden vanuit de Veste begeleid door Bert Robben, Jacqueline Koffijberg, of Cocky Fortuin-van der Spek. Vanuit de parochie door Paul Buis, Agnes Prins, of Angelique Deichmann. U bent van harte welkom om mee te doen!

 

Oecumenische Veertigdagenkalender

De oecumenische werkgroep Vespers Gouda heeft ook weer een kalender samengesteld, waarin U voor thuis handreikingen vindt voor bezinning op het lijden. Er zijn  bloemschikkingen, gedichten, gebeden, liederen, korte meditatieve stukjes en werkjes voor jongere kinderen opgenomen.

Met de onderstaande link 40-dagenkalender 2020 kunt u de kalender downloaden

De voorbereidingsgroep wenst u een goede en inspirerende Veertigdagentijd toe op weg naar Pasen.

Meer info: Agnes Prins – van Dijk, agnes.prinsvandijk@gmail.com


  40-dagenkalender 2020.pdf


Gebed

Dat gezegend is

Dat gezegend is deze tijd
van wachten en onzekerheid,
van anders dan anders,
terwijl de lente groeit en bloeit.

Dat gezegend is deze periode
van minderen en loslaten,
van stil vallen,
laat het ook ín ons tot rust komen.

Dat juist nu ons huis
nog meer een thuis wordt,
dat we mogen weten dat Gods liefde er woont
in ons en tussen ons, dichtbij.

Dat gezegend zijn deze dagen
in verbondenheid met elkaar,
en met onszelf,
en ten diepste met de Barmhartige

Dat wij gezegend mogen zijn,
met de liefde van God,
met de passie van Jezus,
en met de troost van de Heilige geest.

Gezegend op weg naar Pasen.

Joyce Schoon
Diaconaal consulent Protestantse Diaconie Gouda