Leerhuis

30 September 2020

Op woensdag 30 september vertelt een veteraan uit het leger wat hij heeft meegemaakt in de perioden dat hij werd uitgezonden naar gebieden van oorlog en vrede. Hoe kon hij daar een houvast en steun zijn voor allen die de opdracht hadden de vrede te handhaven?

14 Oktober 2020

Woensdag 14 oktober vertellen vluchtelingen ons hun verhaal van de weg die zij zijn gegaan naar een ander leven in een onbekend land.

11 November 2020

Woensdag 11 november horen we het verhaal van een geloofsleerling die gekozen heeft om katholiek te worden. Hoe is zij daartoe gekomen?

Samen met elkaar luisteren we naar hun levens- en geloofsverhalen. In de verhalen van anderen kunnen we veel herkennen. Want ieder van ons heeft een levensverhaal met daarin perioden van vreugde en van verdriet, van liefde en van het gemis daaraan, van loslaten en opnieuw beginnen, van geloof en van ongeloof. Hoe gaan we daarmee om?

18 November 2020

Woensdag 18 november vertelt pater Jos Moons sj. ons wat wij zelf kunnen betekenen voor allen die hun levensverhaal aan ons vertellen. Hij leert ons vooral te luisteren voorbij de woorden.

Deze serie wordt met name aanbevolen aan bezoekgroepen, aan nieuwe katholieken en geloofsleerlingen, aan ouders van vormelingen.
En overigens is iedereen, die zich afvraagt wat geloof betekent in zijn dagelijks leven en of en hoe geloof je leven verandert ,van harte welkom!

Noteert u de data in uw agenda?

Wij zien u graag!
Namens de werkgroep Leerhuis,

Pastor Paul Schuurmans,
diaken

NB! Aanmelden is verplicht in verband met corona. Dit kan tot uiterlijk de woensdag van de bijeenkomst tot 12.00 uur.
boskoop@sintjandd.nl secretariaat Boskoop: 0172-212 309

<<== Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.