Bedankt namens kapelaan van Paasen

Dierbare parochianen,

Met vreugde in mijn hart om de nieuwe uitdaging die vóór me ligt in de nieuwe Clara en Franciscusparochiefederatie (kortweg: www.rkgroenehart.nl), kijk ik in dankbaarheid terug op de jaren dat ik in uw midden heb mogen werken en wonen. Deze jaren zullen voor altijd in mijn geheugen staan gegrift!

Door alle Coronaperikelen, die de wereld nog steeds in de greep houden, zag mijn afscheid er enigszins anders uit dan velen van ons, waaronder ikzelf, het zich hadden voorgesteld. Laten we echter alles wat anders is gelopen dan gehoopt maar achter ons laten en vooral hetgeen wat goed was in blijdschap herinneren. Op die manier bouwen we meer èn beter aan dat Koninkrijk van God op aarde.

Langs deze weg wil ik eenieder bedanken met wie ik heb mogen samenwerken in de afgelopen jaren en zij die, hoe dan ook, hebben meegewerkt om mijn afscheidsviering tot een mooie dag te maken! Wanneer je in het pastoraat staat is het vrij eenvoudig om een goedwillende eenling te worden. Die ervaring heb ik niet, want onder u was jong en oud, man en vrouw die mij in de afgelopen jaren hebben gevraagd een stukje op hun levensweg mee te lopen in het (her)vinden van een zo zinvol èn vreugdevol mogelijk leven. Dat deed ik van harte. Het gevoel daarvoor te weinig tijd te hebben gehad kan ik niet helemaal van me afzetten, maar ik dank iedereen die het aangaat voor het in mij gestelde vertrouwen. U heeft veel voor me betekend op de weg van mijn priesterschap de afgelopen jaren en de mooie herinneringen zal ik bewaren als een kostbaar geschenk.

Dat ik voor u als parochianen iets heb kunnen betekenen meen ik te mogen afleiden uit de warme belangstelling bij mijn afscheid. Hoewel er slechts een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig kon zijn, was het bijna twee uur durende, wandel- en fietsdefilé iets wat mijn verwachtingen ver overtrof. Hartelijk dank aan wie de moeite heeft genomen om op deze aangepaste wijze afscheid van mij te nemen als uw kapelaan, voor uw geschenken èn vooral ook voor uw geduld als u in de lange stoet hebt moeten aansluiten en wachten!

Ook uw gulle gaven voor het Schoolfonds Sr Antonia in Indonesië geeft reden tot grote dankbaarheid. Niet alleen van mij, maar ook van de leiding en niet in de laatste plaats de kinderen die hierdoor weer verzekerd zijn van een schooljaar. Echt geweldig om die blijde gezichten te kunnen zien als ze horen dat er mensen zijn in het verre Nederland, die geld geven zodat zíj naar school mógen! Het aanvankelijke bedrag van € 4500,- op de dag van mijn afscheid, 5 juli, is door aanvullende giften inmiddels opgelopen tot boven de € 6500,-!

Langs deze weg wens ik u allen en uw dierbaren God’s rijke zegen toe! We blijven verbonden in herinnering en in gebed. Wie weet komen we elkaar ook hier of daar nog eens tegen; ik hoop het oprecht!

Hartelijke groet,

Kapelaan van Paassen

<<== Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.