Bijeenkomst Boeklezen 2020-2021

In aansluiting op een al langer bestaande traditie willen we ook dit seizoen een inspirerende tekst lezen en wel: De vreugde van het evangelie, geschreven door Paus Franciscus.
“Kunnen we niet een tekst van de huidige Paus lezen, want hij is toch een inspirerende man”, vroeg een van de deelnemers van het afgelopen seizoen bij het boek lezen.
Die inspiratie is uitdrukkelijk te vinden in de exhortatie die hij tamelijk in het begin van zijn pausschap schreef. Het is de moeite waard om zijn gedachten, zijn hoop en zorgen met hem te delen. We lezen dit boek door dicht bij de tekst te blijven en de eigen ervaringen en inzichten met elkaar te delen.

De gegevens van dit boekje zijn:
Titel: Evangelii Gaudium
ISBN 978-94-6196-051-1
Te bestellen bij RKDokumenten.nl.


Tijdens de eerste bijeenkomst maken we afspraken over de datums van de vijf bijeenkomsten en starten we met het lezen van de inleiding en het eerste hoofdstuk van het boekje.
Deze eerste bijeenkomst is:
donderdag 8 oktober
van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 20.00 uur tot 22.00 uur
De plaats is
Bij Goeyan in het Gabrielklooster,
Provincialeweg Oost 62
2851 AG Haastrecht.

We zullen de ruimte inrichten overeenkomstig de geldende Corona-richtlijnen.

Aanmelden bij T. Thomassen cp
Telefoon: 0182-501977
t.thomassen@planet.nl
of provcp@hetnet.nl

<<== Klik hier om terug te gaan naar het nieuwsoverzicht.