Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Moerkapelle - Zevenhuizen


Welkom namens de parochianen van Moerkapelle – Zevenhuizen

De parochianen in de dorpen Moerkapelle  en  Zevenhuizen vallen onder de geloofsgemeenschap Sint Victor, te Waddinxveen.
Vanwege de eigen identiteit en structuur is hier een aparte pagina ingericht met informatie.

Deze ruim 240 parochianen, met een vaste kern van 10 vrijwilligers, vormen samen RK Geloofsgemeenschap Moerkapelle - Zevenhuizen.

 

Inhoud

Algemeen

Een week vóór een viering wordt de convocatie per e-mail toegestuurd of op verzoek thuis bezorgd. De convocatie dient als parochieblad. Naast de uitnodiging voor de viering vindt u er algemene informatie die voor de gemeenschap van belang is. 

Ontvangt u nog geen convocatie? Stuur dan een e-mail naar: rkgemeenschapmoerk.zevenh@gmail.com

Eens in de drie weken is er om 10.15 of 11.00 uur een viering in het Dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. 

De voorbereidingsgroep zorgt er voor dat de ruimte een gepast aanzien krijgt. Bij voldoende belangstelling is er tijdens de viering voor de kinderen een verhaal in een aparte ruimte en voor de allerkleinsten een crèche.

Voor Woord- en Communievieringen worden geconsacreerde hosties gehaald bij de Geloofsgemeenschap St. Victor te Waddinxveen.

De R.K. Gemeenschap telt momenteel 110 huishoudens. De vieringen worden bezocht door gemiddeld 25 - 40 personen.

Na de vieringen is er gelegenheid tot napraten (met een gratis kopje koffie/thee). Op de leestafel vindt u diverse informatie: nieuwe uit het bisdon, informatie over MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede), in het bijzonder ook over het wel en wee van door de gemeenschap ondersteunde goede doelen in West-Papoea, Rwanda, Burkina Faso en Kaapstad.

Als u niet in de gelegenheid bent een viering bij te wonen maar wel de H. Communie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Mw. M. Eindhoven, tel. 0180-638081.
[Terug]

Mededelingen

 extra bericht ivm Coronavirus

Convo

Uitgave:                                                           Open pdf:

 

Convo voor 12 april 2020   klik hier om te openen
extra bericht ivm Coronavirus   klik hier om te openen
Convo voor 22 maart 2020   klik hier om te openen
Convo voor 1 maart 2020   klik hier om te openen
Convo voor 9 februari 2020   klik hier om te openen
Convo voor 26 januari 2020   klik hier om te openen
Convo voor 24 december 2019   klik hier om te openen
Convo voor 20 oktober 2019   Klik hier om te openen 

 

Voor een actueel ovezicht van de vieringen [Klik hier]

 

Er zijn op dit moment geen verdere mededelingen...

[Terug]

 

Organisatie

Onze geloofsgemeenschap heeft drie werkgroepen, welke dienen als pijlers waar de gemeenschap op rust.

De Werkgroep Organisatie

Wij hebben voor de algemene zaken een contactpersoon, zie Contact. Daar kunt u met alle vragen, op- en aanmerkingen terecht. De penningmeester regelt de financiële zaken. Voorts is er een contactpersoon voor inter-parochiële samenwerking, die specifiek belast is met een goede planning van alle vieringen. In de bibliotheek en het archief worden boeken, naslagwerken, correspondentie, etc. opgeslagen.

Eén keer per jaar worden alle leden van de gemeenschap uitgenodigd voor een bijeenkomst. Evaluatie en planning zijn dan de belangrijkste onderwerpen van gesprek.

De Werkgroep Liturgie

Deze groep verzorgt de liturgie van de vieringen. Voor elke Eucharistieviering is, naast de pastor, één lid van de liturgiegroep betrokken bij de voorbereiding. Woord- en Communievieringen worden door leden van de werkgroep voorbereid. Bovendien wordt er voor alle vieringen ook hulp gevraagd van vrijwilligers uit de gemeenschap.

De Werkgroep Catechese

Deze groep begeleidt, bij voldoende deelname, kinderen en hun ouders bij de voorbereiding op de Eerste H. Communie en het Vormsel.


[Terug]

Overige activiteiten

Voor persoonlijke geloofsverdieping bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de catechese-programma’s van het Bisdom Rotterdam, ‘Vorming en Toerusting’ van de parochie St. Jan de Doper en de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen.

De zanggroep zorgt voor muzikale opluistering van feestelijke vieringen. Op de convocatie wordt vermeld hoe u zich kunt aanmelden en waar en wanneer wordt geoefend.

De belangrijkste taak op het gebied van MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) is het stimuleren van de voortgang van contacten met door de Gemeenschap ondersteunde goede doelen in Afrika en Indonesie. Nevenactiviteiten: vastenactie, informatie landelijke acties, etc.

Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Zevenhuizen (Oecumene) krijgt gestalte in gezamenlijke vieringen.

[Terug]

Contact

Algemeen postadres:
Postbus 109, 2760 AC Zevenhuizen
Bankrekening NL28 RABO 03750 05625

Email: rkgemeenschapmoerk.zevenh@gmail.com

Algemene zaken en aanmelden voor convocatie:
Mw. J. Matze
Tel. 079-3602289         

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: meld u aan voor de digitale convocatie:

Email: rkgemeenschapmoerk.zevenh@gmail.com   

Financiën:
A.S.P. Verschuur
Tel. 0182-649010
E-mail: asp.vr@net.hcc.nl

Interparochiële samenwerking:
J.H. Wubben
Tel. 079-5932686.
E-mail: sjaakwubben@hotmail.com

Oecumene:
F. Mol
Tel. 0180-632097.
E-mail: frankmol@planet.nl

Liturgiegroep en zanggroep:
Mw. R. van Dommelen
Tel 0182-649010
Email: rikyvand@gmail.com

Pianist/organist: 
A.S.P. Verschuur
Tel. 0182-649010.
E-mail: asp.vr@net.hcc.nl

Adres Kerkdiensten: 
Dorshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen en bij
gelegenheid in de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106, 2761 AH Zevenhuizen.

 

[Terug]

Geschiedenis van de geloofsgemeenschap

In de zestiger jaren vestigden zich katholieken in de protestants-christelijke forensendorpen Moerkapelle en Zevenhuizen. Door de behoefte aan een eigen plaats van samenkomst ontstond in 1969 de R.K. Gemeenschap. 

In het begin werden de vieringen gehouden in het dorpshuis van Moerkapelle. Later werd gekozen voor het Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen. Voor speciale vieringen is de ruimte aldaar echter te klein. Dan wordt uitgeweken naar het gebouw van de Ontmoetingskerk (Gereformeerde Kerk), Dorpsstraat 106, 2761 AH Zevenhuizen. 

Kerkrechtelijk is de gemeenschap sinds 1998 ondergebracht bij de Geloofsgemeenschap St. Victor te Waddinxveen en maakt hierdoor nu deel uit van de parochie St. Jan de Doper (Gouda e.o.)

Vanaf september 1969 ging pater Terpstra SJ regelmatig voor in een Eucharistieviering in het dorpshuis van Moerkapelle. Hij werd in september 1971 opgevolgd door pater Jan Beekman OFM, die één keer in de drie weken voorging in een Eucharistieviering. Na twee gespreksavonden met steeds drie andere echtparen werd de viering door hem voorbereid. Deze vorm van voorbereiden leidde tot een hechte onderlinge band en sterke gemeenschapsvorming.

In 1974 heeft pater Beekman de gemeenschap begeleid om meer zelfstandig verder te gaan. Sinds 2 februari 1975 worden Eucharistievieringen afgewisseld met Woord – en Communievieringen. De vieringen vinden één keer in de drie weken plaats. Dit blijkt een goede formule. Pastorale begeleiding werd gegeven door pastor Louis Banning. In 1978 werd deze zorg overgenomen door pastor André Bosman.

Vanaf 2002 vindt pastorale begeleiding plaats vanuit Waddinxveen en momenteel vanuit de parochie St. Jan de Doper te Gouda.
[Terug]

Downloads

      Behalve de hierboven vermelde Convo's zijn er op dit moment geen downloadbare bestanden.

 

 

Terug