Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Zingen is dubbel bidden…..!

Onder deze titel  start  woensdag 16 oktober om  19.30 in Boskoop het Leerhuis met een nieuwe serie van 4 avonden over de zang in de liturgie.

Alle koren worden uitgenodigd om aan deze 4 avonden deel te nemen.

Uiteraard zijn ook alle parochianen op deze avonden van harte welkom.

D e eerste avond , 16 oktober, is een samenzang avond van liederen die bij de leden van de koren en bij de pastores favoriet zijn. We zijn benieuwd naar hun keuze en welke rol deze liederen  in de zondagsliturgie vervullen.  Al deze liederen zullen we ook gezamenlijk gaan zingen  op deze avond..

Op avond 2 en 3 gaat het Leerhuis op reis om in elke geloofsgemeenschap 1 koor te bezoeken.

Bijzondere aandacht is er dan voor de Antwoordpsalm, de tussenzang tussen de 1e en 2e lezing. in de zondagsliturgie. Wat  is de rol en de betekenis van de psalmen in de liturgie en hoe kunnen we ze ook samengaan  zingen?

Tenslotte worden op  woensdag 20 november 2 koren uitgenodigd om, zo mogelijk, bijvoorbeeld de Missa Creola en de  Bonifatiusmis te laten horen.

Voor nu is het van belang om deze 2 data in uw agenda vrij te houden:

woensdag  16 oktober en woensdag 20 november in Boskoop

Nadere informatie over avond 2 en 3 kunt u vinden in de plaatselijke parochiebladen en op de website van onze parochie.

Praktische informatie

De avonden vinden plaats in de parochiezaal van de H. Joannes de Doperkerk in Boskoop. Ze starten om 19.30 uur en de voorziene eindtijd is  21.30 uur. 

U kunt zich aanmelden voor de avonden via leerhuis@sintjandd.nl 

We hopen  opnieuw een mooie reeks avonden met elkaar te beleven.

Pastoraal team en Leerhuiswerkgroep

Wat is het Leerhuis?

Het Leerhuis is een plek waar je samenkomt om: geloof te ontdekken, meer over geloof te leren, je eigen geloof te voeden en te verdiepen en elkaar daarin te ondersteunen. Zo houden we samen ons geloof levend.

Verdieping

Het Leerhuis biedt een variatie aan onderwerpen voor verschillende doelgroepen. Afhankelijk van waar jij staat in het geloof en op welke manier je je verder wilt verdiepen, kun je hieruit kiezen. Je krijgt niet alleen informatie, er vindt ook uitwisseling plaats tussen gesprekleider en deelnemers. Zo leer je niet alleen zelf meer over wat geloven voor jou betekent en hoe je dat kunt toepassen in de dagelijkse praktijk; ook ontmoet je anderen die op dezelfde weg zijn als jij.

Waarom deelnemen?

Leven is groeien en groeien is leren.’ Als je graag wilt groeien als mens in de ogen van God, dan is er binnen de kerk veel te ontdekken. Je groeit in je eigen geloof door aan de hand van de bijbel en wat de traditie van de Kerk ons aanreikt, te ontdekken wat geloven betekent voor je eigen leven.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het Parochie Leerhuis is bedoeld voor alle volwassenen van 18 t/m 99-plus.

het Leerhuis vind je in de parochiezaal van de Joannes de Doperkerk, A.P. van Neslaan 50, 2771 DE Boskoop.

Woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

We vragen je om je per avond aan te melden, dat kan via https://www.sintjandd.nl/h/aanmelden

Om enigszins een beeld te hebben op hoeveel mensen wij kunnen rekenen vragen wij u zich per bijeenkomst aan te melden als u van plan bent te komen. Wij weten dan hoe we de tafels en stoelen neer gaan zetten, hoeveel kopjes koffie en thee er gezet moeten worden en evt. kopieën moeten worden gemaakt en of er voldoende aanmeldingen zijn om de bijeenkomst door te laten gaan.