Steun ons!

Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans

Onze parochie kent gelukkig vele activiteiten. Snuffel maar op onze site. Natuurlijk de vieringen en sacramenten als doop en huwelijken, maar ook talloze activiteiten, zoals catechese voor allerlei leeftijden, jongerengroepen en pastoraat voor werkzoekenden om wat voorbeelden te noemen. Mensen hulp bieden waar nodig. Voor al die activiteiten is geld nodig. Met uw gift kunnen we dit werk voortzetten en het gedachtegoed van Jezus levend houden.

U heeft de berichten misschien al gezien.
In heel Nederland vragen de kerken om uw steun.
Dat is hard nodig.
Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten blijven waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Geef daarom aan onze kerk. Zo kan onze kerk blijven bestaan en geven aan anderen.
Wij hebben in alle plaatsen van onze parochie actieve gemeenschappen en mooie kerken. Om die open te houden en de gemeenschappen actief te ondersteunen hebben we geld nodig. Zie het staatje hieronder. Gelukkig dragen velen bij maar met meer deelnemers en meer bijdragen kunnen we de lasten delen. Dankzij enkele erfenissen hebben we gelukkig een positief resultaat. Maar daar kan je natuurlijk nooit op rekenen.
Wist U dat een zogeheten periodieke bijdrage altijd aftrekbaar is en blijft. Uw locale penningmeester en haar/zijn team helpen u graag daarbij.
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.

Financieel overzicht

Als organisatie met een ANBI-status brengen wij jaarlijks volgens een vast stramien financieel verslag uit. Daar de verantwoording verloopt via het Bisdom Rotterdam, vindt u dit op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT26875