Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Heilig Hart avonden

Elke eerste vrijdag van de maand is er in de OLV Hemelvaartkerk in Gouda een Heilig Hartavond. Het is een eeuwen oude traditie om op deze avond bij elkaar te komen.

Een Heilig Hartavond is een avond van stilte en mystiek. Alles is erop gericht om tot rust te komen bij de Heer. Je kunt rust vinden bij Hem tijdens de aanbidding van het Allerheiligste. En ook als je wat minder bekend bent met aanbidding, kun je in de kerk terecht. Kom bijvoorbeeld een kaarsje opsteken, bid mee met het rozenkransgebed, of kom tot rust tijdens het meditatief kleuren. 
 
Maak kennis met Lectio Divina, ook zo'n eeuwenoud katholiek gebruik, om de bijbel in stilte op een biddende manier te lezen en zo tot mooie inzichten te komen.  

Wat kun je verwachten?

De avond is speciaal voor mensen die de stilte en mystiek op willen zoeken. Het is vrije inloop. Je kunt komen wanneer je wilt, en zo lang blijven als je zelf prettig vindt. De deuren openen om 19:30 en sluiten om 21:30 uur.

In de kerk
19:30 Gebed en uitstelling van het Allerheiligste
19:30 - 21:30 Aanbidding 
19:30 - 21:30 Lectio Divina 
19:30 - 21:30 Meditatief kleuren
19:30 - 21:30 Biechtgelegenheid
19:30 - 21:30 Kaarsjes opsteken
20:30 Rozenkransgebed
21:15 Afsluitend gebed
21:30 Zegen met het Allerheiligste
 
In de Voorhof
19:30 - 21:30 Koffie in stilte 
 
Adres
De OLV Hemelvaartkerk staat aan de Kugerlaan 110 te Gouda.

Oorsprong Heilig Hart verering

Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde.
De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial.

Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat ze een goed hart of - juist omgekeerd - een hart van steen hebben.

Van Jezus van Nazareth weten we dat Hij grote liefde heeft voor allen, maar met name voor de armen en zieken. Uit zijn binnenste vloeien 'stromen van levend water' (Johannes 7,38) en als een soldaat een lans in zijn zijde steekt, komt daar bloed en water (Johannes 19,34) uit, in later tijden uitgelegd als tekenen van genade en sacramenten.

Het Heilig Hart van Jezus werd het symbool van zijn allesomvattende liefde. Op de eerste vrijdag van iedere maand en heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren wordt het Heilig Hart in de Rooms Katholieke Kerk vereerd. Het zijn dagen waarop dank wordt gezegd voor de grote liefde die Christus ons getoond heeft.

Beloften

De H. Margaretha Maria Alacoque ontving de onderstaande beloften ten gunste van de vereerders van het Allerheiligst Hart van Jezus.

De kleine beloften:

1. Ik zal hun alle genaden schenken die zij in hun levensstaat nodig hebben. 
2. Ik zal aan hun huisgezinnen de vrede schenken. 
3. Ik zal hen in al hun lijden troosten. 
4. Ik zal hun een veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij hun dood. 
5. Ik zal overvloedig zegen uitstorten over al hun ondernemingen. 
6. De zondaars zullen in mijn Hart de bron en een eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden. 
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen. 
9. Ik zal de woningen zegenen waar de afbeelding van mijn Hart zal geplaatst en vereerd worden. 
10. Aan hen die aan het heil der zielen werken, zal Ik de gave verlenen de meest verstokte harten te treffen. 
11. De personen die deze godsvrucht verspreiden, zullen hun naam in Mijn Hart geschreven vinden en deze zal daar nooit uitgewist worden.

De grote belofte:

12. Ik beloof u, in de overmatige barmhartigheid van Mijn Hart, dat Zijn almachtige liefde aan allen, die achtereenvolgens negen eerste vrijdagen te Communie gaan, de eindgenade van de boetvaardigheid zal verlenen; zij zullen niet in Mijn ongenade sterven, noch zonder de laatste Sacramenten te ontvangen; in dat laatste ogenblik zal Mijn Hart voor hen een veilige schuilplaats zijn.