Katholiek worden

Steeds meer mensen overwegen de stap om toe te treden tot de Katholieke Kerk. De vraag om katholiek te worden uit zich bij mensen in verschillende vormen. Misschien is het voor jou een intens verlangen? Of een vragend zoeken en nog niet weten? Of je nu nog nooit in aanraking bent geweest met de kerk, of als kind wel in de Kerk kwam maar op latere leeftijd niet meer, of wat jouw verhaal ook is. Als je katholiek wilt worden of wilt onderzoeken of dit de weg voor jou is, ben je bij ons aan het juiste adres.

Alpha cursus

Het katholieke geloof iets voor jou?

De alphacursus gaat over de kern van het christelijk geloof. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. De katholieke variant wordt al op zo’n 40 plaatsen in Nederland gegeven. Heeft u interesse in de cursus stuur ons dan een email; parochie@sintjandd.nl

Toetrederscursus

Katholiek worden?

Diaken Everts begeleidt mensen vanuit deze verschillende achtergronden, bij wie de vraag leeft om katholiek te worden. Mail hem voor een vrijblijvend gesprek (parochie@sintjandd.nl) of lees verder.

Initiätie voor kinderen

Doop, Communie en Vormsel

Ga naar de pagina over de sacramenten voor meer informatie over de kinderinitiatie. 

Jongeren

Jongerenkoor en -groepen

Amazing teeners
Jongerenkoor Bodegraven
JEK-time Gouda
Jong Sintjandd

Voor kinderen en gezinnen

Gezinsochtend

Een ochtend voor het hele gezin

We beginnen de zondagochtend met een leuke catechese, waarbij we in verschillende leeftijdsgroepen aan de slag gaan met het liturgisch thema van die dag. De ochtend eindigt met een feestelijke eucharistieviering met speciaal aandacht voor kinderen. Gedurende de hele dag is er ook crèche voor de allerkleinsten.

Hou het nieuwsoverzicht in de gaten voor actuele data.

Kinderwoorddienst

Tijdens de vieringen

Naast de gezinsvieringen en familievieringen hebben een aantal gemeenschappen in onze parochie een traditie met het aanbieden van een kinderwoorddienst tijdens de liturgie op de zondagmorgen.

Willibrorduskerk, Bodegraven: iedere zondag om 11.00 uur als er eucharistieviering is en met familievieringen.

Joannes de Doperkerk, Boskoop: alleen met familievieringen, meestal op zondag 9.00 uur.

Josephkerk, Gouda: checkt u hiervoor het vieringenrooster op de website en de Voorloper.

Johannes' Onthoofdingkerk, Moordrecht: incidenteel op zondag 9.00 uur. Houdt de aankondiging in de gaten.

H.H. Petrus en Pauluskerk, Reeuwijk: iedere zondag om 9.00 uur tijdens de Advent.

Victorkerk, Waddinxveen: alleen met familievieringen, zondag om 11.00 uur.

Kinderkoren

Zingen is dubbel bidden

In zowel Reeuwijk als Gouda is een kinderkoor. Het koor in Gouda repeteert elke woensdag buiten de schoolvakanties van 18:15 - 19:15 in de Josephkerk.

Familievieringen

Speciale vieringen

Dit zijn vieringen voor alle leeftijden. 
Aan alle leeftijden wordt gedacht dus ook aan de kinderen. Zij hebben een bijdrage in de viering en er is kinderwoorddienst.

Familieviering - in de geloofsgemeesnchappen

In de verschillende geloofsgemeenschappen zijn er vieringen, die al jaren speciaal met gezinnen worden gevierd. Deze traditie zetten we graag voort: 

Kerst, Palmzondag en Pasen, maar ook bijvoorbeeld Oogstdankdag, Dierendag, Maria Lichtmis, Carnavalsmis en vieringen met de Scouting.

Kinderkerk

Alternatieve vieringen

Speciaal voor ouders met jonge kinderen is er in onze geloofsgemeenschap H. Willibrordus de Kinderkerk. Samen met hun (groot-)ouders en broertjes / zusjes kunnen de kinderen in een eenvoudige viering kennis maken met Bijbelverhalen en gebruiken in de kerk. Omdat de viering altijd op dezelfde manier is opgebouwd, raken de kinderen al snel vertrouwd. 

We willen jullie van harte uitnodigen voor deze Kinderkerk-vieringen. De vieringen vinden plaats in de H. Willibrorduskerk, Overtocht 20 te Bodegraven, 
op de tweede zondag van de maand en op Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag. We beginnen om 9.30 uur en het duurt tot ongeveer 10.00 uur.

Wees welkom om een keer mee te vieren!