Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Collecteschema

Collecteschema 2019 (uitgave 6 maart 2019)

  • 19 januari t/m 3 februari Actie Kerkbalans 
  • 6 maart t/m 21 april is de Bisschoppelijke Vastenactie.

Er is altijd een normale schaalcollecte voor de kerk in alle zeven weekendvieringen.

In het eerste weekend (9 en 10 maart), het zesde weekend ( 13 en 14 april Palmpasen), in de Paaswakeviering (20 april) en op het Hoog-feest van Pasen (21 april) is er een deurcollecte voor het eigendoel-project El Arbol Nicaraqua.

Wanneer er geen deurcollecte is, staat bij de uitgang van de kerk een grote collectebus voor ditzelfde doel.

U kunt ook digitaal en rechtstreeks een gift voor El Arbol doneren.

Dit kan op de rekening van de Vastenactie Den Haag: IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding van: Parochie Sint Jan de Doper,  EL Arbol met projectnummer 401255. Vergeet dit a.u.b. niet te vermelden.


11 en 12 mei is er een normale collecte voor de kerk en een deurcollecte voor Roepingenzondag

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteijn

8 en 9 juni er is GEEN collecte bestemd voor de kerk, maar wel voor de Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag

15 en 16 juni is het 1e Diaconale Weekend. Er is een normale collecte voor de kerk en een deurcollecte na de viering voor de Lokale Diaconie van onze geloofsgemeenschappen.

Let op: Dit 1e Diaconale weekend is verplaatst van 22 en 23 juni naar 15 en 16 juni. Dit vanwege de Parochiedag op 23 juni.

24 en 25 augustus er is een normale collecte voor de kerk en een deurcollecte voor Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch

14 en 15 september is er een normale collecte voor de kerk en een deurcollecte bestemd voor de Nationale Jongerencollecte

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte

Vredesweekcollecte  21/22 september of 28/29 september. (Dit is een niet verplichte collecte)

Het is mogelijk dat elke geloofsgemeenschap een deurcollecte houdt voor de Vredesweek (PAX). (Dit is echter niet verplicht).  U kunt hiervoor het eerste weekend (21 en 22 september) of het tweede weekend (28 en 29 september) gebruiken. Er is dan in beide weekenden een schaalcollecte voor de eigen kerk. De opbrengst kan worden overgemaakt op PAX, IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00, Utrecht.


5 en 6 oktober is er GEEN collecte voor de kerk, maar wel voor de  Wereldmissiedag van de kinderen

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag

19 en 20 oktober is er GEEN collecte voor de kerk, maar wel voor de Missiezondag

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

9 en 10 november is er een normale collecte voor de kerk en een deurcollecte voor de Zondag van de Oecumene

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL73 INGB 0001 0876 28 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den Bosch

16 en 17 november is het 2e Diaconale Weekend. Het is Wereldzondag van de Armen. Er is normale collecte voor de kerk, en een deurcollecte voor de Lokale PCI van onze geloofsgemeen-schappen.

30 november t/m 22 december is de Bisschoppelijke Adventsactie. Het project hiervoor zal later bekend worden gemaakt.

De opbrengst kan worden overgemaakt op IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.