Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper

Adres: A.P. van Neslaan 50 2771 DE • Boskoop • tel: 0172-212309 • http://www.sintjandd.nl/boskoop

Secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00-11.30 uur

E-mailadres: boskoop@sintjandd.nl

 Gesloten van 3 juli t/m 26 juli 2020 ivm vakantie

 

 

 

Welkom op de pagina van de R.K. geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper


We hopen dat u alle informatie kunt vinden die u zoekt.
Het zou fijn zijn om u ook op andere plaatsen en momenten te ontmoeten.
Als R.K. geloofsgemeenschap willen we 
samen vieren, samen delen, samen leren,
in het voetspoor van Jezus Christus,
vertrouwend dat God ons steeds nabij is
en ons door Zijn Geest steeds weer inspireert en bemoedigt.
Wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat via 0172-212309 of via boskoop@sintjandd.nl .

Graag tot ziens!

Beschrijving R.K. kerk H. Joannes de Doper te Boskoop

Op 2 oktober 2016 hebben wij ons 150 jarig bestaan gevierd 1866-2016

De huidige kerk aan de A.P. van Neslaan werd gebouwd in de jaren 1969-1971 en ontworpen door architect Pieter Dijkema (1920-2010) van bureau Dijkema & Croonen. De kerk vervangt de vroegere neogotische kerk uit 1871 aan de Reijerskoop, die in 1974 wegens bouwvalligheid werd gesloopt.
Het kerkgebouw is een grote, moderne zaalkerk op een goeddeels rechthoekige plattegrond,  onder plat dak, met nevenruimten, devotiekapel en een vrijstaande, opengewerkte klokkentoren. De bakstenen wanden van het kerkgebouw hebben een gesloten karakter.
Het licht komt binnen via wanden in de hoekpunten van de kerkzaal, die van buiten met hout zijn bekleed. De houten bekleding zien we ook aan de klokkentoren. Architect Dijkema gebruikte graag natuurlijke materialen. 

De liturgische indeling en plattegrond beantwoorden aan de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Centraal hierin staat de positie van het altaar en de priester. Deze staat met zijn gezicht naar de gelovigen toe. Ook de afstand tussen het kerkvolk en altaar wordt verkleind.

In tegenstelling tot oudere rooms-katholieke kerken die voor de jaren ’60 gebouwd zijn, zien we dat het altaar een centrale positie in het interieur inneemt en het kerkvolk zich daaromheen schaart. In de kerk van Boskoop wordt de positie van het altaar benadrukt door lichtinval via een lichtkoepel in het dak. De rechthoekige, vlak afgedekte zaalkerk is vanaf de jaren ’60 kenmerkend voor de rooms-katholieke kerkbouw, ter vervanging van de traditionele axiaal- of lengtebouw, die de bouw van bijvoorbeeld vele neogotische kerken kenmerkte en op de middeleeuwse bouwwijze teruggreep.
De versobering en modernisering binnen de rooms-katholieke kerkbouw valt samen met de uitdrukkelijke wens van de kerk om aansluiting te zoeken bij de zich snel moderniserende en veranderende samenleving in de naoorlogse periode. Ook de uitgesproken soberheid valt samen met die vernieuwing. Men wil in die periode afrekenen met de rijke decoraties en rituelen die de rooms-katholieke kerk in de periode voor het Tweede Vaticaans Concilie kenmerkten. Zelfs de taal van de H. Mis wordt aangepast: deze wordt niet meer in het Latijn, maar in Nederlands opgedragen. Opvallend in de kerk van Boskoop is dat deze vrijwel geen decoraties heeft, maar vrij minimalistisch en functionalistisch oogt. Een uitzondering is de licht decoratief ogende daklijst aan de buitenkant van de kerk.

In de kerk van Boskoop zien wij nog een ander vernieuwend verschijnsel dat kerken uit die periode kenmerkt: het ontwerp oogt vrij multifunctioneel. Aan de zuidkant van de kerk is een  lagere aanbouw voor neven- en parochiële activiteiten aangebracht. Daar bevindt zich ook de pastorie. De tendens tot een multifunctioneel gebruik zien we vooral bij kerken die vanaf 1970 worden gebouwd. Architect Dijkema heeft evenwel de centrale en belangrijke positie van de liturgische viering in het gebouw benadrukt door de kerkzaal hoger dan de omliggende ruimten te ontwerpen.

De bouwstijl van de kerk is, zoals gezegd, modernistisch, maar toont ook lichte invloed van de meer tradionalistische, zogenaamde Bossche School. Dat is geen toeval, omdat architect Dijkema zich vanaf de jaren ’60 liet inspireren door de theoretische opvattingen van de Benedictijner monnik en architect Dom. H. van der Laan (1904-1991), grondlegger van de Bossche School. Hij heeft ook één jaar lesgegeven aan de Cursus voor Kerkelijke Architectuur in Den Bosch, waaraan de Bossche School is ontleend. In de kerk van Boskoop zien wij deze kenmerken terug in de harmonieuze verhoudingen en een sterk horizontale werking van de bouwmassa’s.

 

Wij zijn een Groene Kerk!

Sinds oktober 2015 zijn wij aangesloten bij de Groene Kerken Actie,
lees hier meer over via deze https://www.groenekerken.nl/

Leest u onze Thema-Onder Ons via thema OO vooruit met Franciscus oktober 2015.

 

-

Fotoboek

Eerste Heilige Communie

Uploaded: 20-06-2019 12:27

vrijwilligersmiddag 2019

Uploaded: 28-05-2019 13:15

vastenmaaltijd 2019

Uploaded: 13-03-2019 11:42

-