Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus

Adres: Overtocht 20 2411 BV • Bodegraven • tel: 0172612255 • http://www.sintjandd.nl/bodegraven
Welkom bij de Bodegraafse geloofsgemeenschap.
Geloofsgemeenschap St. Willibrordus is onderdeel van parochie Sint Jan de Doper.
Wij zijn een inspirerende actieve geloofsgemeenschap waar alle ruimte is voor ontmoeting en geloofsbeleving.
Door middel van wekelijkse vieringen, het leerhuis, jongerengroepen, koren etc.

Contact geloofsgemeenschap

Wilt u meer weten over onze geloofsgemeenschap neemt u dan vooral contact op met het secretariaat in Bodegraven.
Deze is geopend op maandag, woensdag, en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Telefonisch bereikbaar op 0172-612255 of per e-mail: bodegraven@sintjandd.nl.
Het adres: Overtocht 20, 2411 BV, Bodegraven.
Voor al uw vragen, mededelingen en verzoeken op pastoraal gebied kunt u bij het secretariaat terecht.
Tijdens de openingstijden bent u van harte welkom voor het opgeven van gebedsintenties, een gesprek of een kopje koffie.

Contact 'De Doortocht'

Regelmatig vinden er diverse activiteiten van onze geloofsgemeenschap plaats in zalencentrum de Doortocht. De Doortocht vindt u achter de kerk. http://dedoortocht.nl/
Het adres: Doortocht 11, 2411 DS, Bodegraven. Tel: 0172-612293, e-mail: doortocht@kpnmail.nl.

Vieringen

De vieringen in de St. Willibrorduskerk zijn wekelijks op zaterdagavond om 19.00 uur & op zondagochtend om 9.00 uur.
- Iedere vrijdagochtend is er om 09.00 uur een viering daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk kopje koffie of thee drinken.
- Elke derde woensdag van de maand is er om 14.00 uur een viering in Rijngaarde.
- ledere eerste donderdag van de maand is er om 14.15 uur een viering in Vijverhof.
Let op: in de maand juli zijn hier geen vieringen.
Het complete schema van alle actuele vieringen in de parochie vindt u als u hier. klikt.

Gebedsintenties

Voor het opgeven van gebedsintenties kunt u altijd terecht tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat in Bodegraven. Dit is op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
U kunt ook altijd een envelop door de brievenbus doen van het secretariaat met daarin duidelijk de gewenste datum en de naam van degene die de intentie aanvraagt als degene voor wie het gebed wordt aan gevraagd.
De kosten bedragen €10 per intentie.
Dit bedrag kunt u contant betalen of overmaken op:
NL78 RABO 0308802322 t.n.v. Parochie St. Jan de Doper o.v.v. naam en datum.

Tarieven geloofsgemeenschap per 1-1-2020

Voor het totaaloverzicht van alle tarieven per 1-1-2020 klikt u hier.