Vrijwilligers gezocht

Iedereen heeft een talent, soms zelfs meerdere...
En wie wil, kan tijd vrijmaken...

De geloofsgemeenschap Sint Willibrordus in Bodegraven is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die zich willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Wij hebben veel vacatures op bestuurlijk niveau, binnen werkgroepen en in commissies. De inzet daarvoor kan voor een korte periode zijn, op projectbasis of een afgesproken termijn. Deze inzet kan ook verschillen in aantal uren, zoals vergaderingen in de avond of werk wat vanuit huis gedaan kan worden.

Voor aanmelden, vragen, opmerkingen: mail of bel de voorzitter van de geloofsgemeenschap:
Joost Rooms: rooms013@ziggo.nl 0172-618318 / 06-39586626

Een overzicht van wat/wie wij zoeken!

Portefeuillehouder Diaconie
Taakomschrijving en tijdsinvestering:
Je bent als portefeuillehouder Diaconie lid van de Pastoraatgroep. Deze vergadert ca 1x per 6 weken.
Daarnaast stuur je de werkgroepen Diaconie aan.
1 x per jaar organiseer je een bijeenkomst voor alle werkgroepen in jouw portefeuille.
2 x per jaar vergader je met de catechese werkgroepen van de Parochie Sint Jan de Doper.

Medewerker doopgroep
Taakomschrijving: Eenmaal per maand is er gelegenheid voor het laten dopen van een familielid. Is er een aanmelding dan is er voor de doopouders een ouderavond parochie breed en een avond op locatie. De avond op locatie wordt begeleidt door iemand van de doopgroep. Tijdens de viering van de doop de ouders met dopeling verwelkomen in de kerk.
Tijdsinvestering: Afhankelijk van het aantal doop aanmeldingen 1 x per maand een avond met de doopouders. Het begeleiden van de ouders bij de doopviering. 1 maal per jaar assistentie verlenen bij de terugkomviering op Maria Lichtmis (begin februari)

Leiding Kinderwoorddienst
Taakomschrijving: Tijdens de Eucharistieviering op zondag bieden we kinderen een woorddienst op hun eigen niveau.
Tijdsinvestering: Afhankelijk van het aantal helpers, een maal in de 4 tot 6 weken, de viering van 9.00 uur bezoeken en tijdens de woorddienst de kinderen een programma bieden op hun niveau. Het evangelie lezen en hierover in gesprek gaan met de kinderen, hen evt een kleur of teken opdracht geven. Voorbereiding middels boeken aanwezig op het secretariaat, naar eigen inzicht max 1 uurtje.

Leiding Creche
Taakomschrijving: Tijdens de Eucharistieviering op zondag bieden we voor de alalekleinsten opvang in de creche.
Tijdsinvestering: Afahankelijk van het aantal Eucharistievieiringen op de zondag en het aantal beschikbare leidsters 1 tot 2 keer per 2 maanden.

Kinderkerk
Taakomschrijving: Spelenderwijs vieren in de kerk met jonge kinderen en hun ouders. Middels verhalen uit de kinderbijbel, zingen, en kleuren. In te vullen naar eigen inzicht!
Tijdsinvestering: één zondag in de maand van 10.30 – 11.00 uur. (of tijd nader overeen te komen)

Wijkcontactpersonen
Taakomschrijving: Als wijkcontactpersoon houd je namens de geloofsgemeenschap contact met de mensen uit een bepaalde wijk/straat. Bij bepaalde hoogtepunten of dieptepunten zorg je voor contact, een kaartje, een bezoekje. Nieuwe mensen geef je informatie over onze geloofsgemeenschap. Je kunt heel veel zelf invullen. We kunnen meerdere mensen gebruiken, met name ook in Nieuwerbrug.
Tijdsinvestering: Naar eigen inzicht! (kaartje, bezoekje )

Organisatie van Familieviering kerstavond
Taakomschrijving: Meehelpen bij het organiseren van de familieviering van 19.00 uur op kerstavond, 24 december. Meezingen in een gelegenheidskoor. Ideeën aandragen en uitvoeren mbt het meedoen door kinderen.
Tijdsinvestering: Het gelegenheidskoor zal een keer oefenen. De viering inhoudelijk in elkaar zetten, een of twee bijeenkomsten.

Helper of Figurant bij Levende Kerststal
Taakomschrijving: Meehelpen bij de opbouw en het afbreken van de Levende Kerststal op maandag 25 december (Eerste Kerstdag). De opbouw start direct na de ochtendviering van 9.00 uur. Na afloop van de stal 16.30 uur wordt het geheel weer afgebroken en opgeruimd. Figuranten nemen plaats in de stal van 14.00 – 16.30 uur.
Tijdsinvestering: Voor helpers opbouw 25 december 12.00 – 14.00 uur en voor opruimen van 16.30 – 17.30 uur (afhankelijk van het aantal helpers!)

Figuranten staan in de stal van 14.00 – 16.30 uur, zij worden rond 13.00 uur verwacht om om te kleden!

PalmPasen (2020)
Taakomschrijving: Meehelpen bij het organiseren van het maken en rondbrengen van Palm Pasen stokken. Het is binnen onze geloofsgemeenschap traditie om op Palmzondag een gebaar van steun en aandacht te geven aan onze oude en zieke medeparochiaan. We doen dit middels het brengen van een Palm Pasen stok.
Tijdsinvestering: Afhankelijk van het aantal helpers. Het enthousiast maken van kinderen om een stok te komen maken. Helpen bij het maken van de stokken (een middag ±2 uur of tijdens de zondagmorgenviering) Helpen bij het rondbrengen na de viering op Palmzondag.

Organisatie van activiteiten rondom de vastenperiode. (vanaf 2020)
Taakomschrijving: In samenwerking met de andere geloofsgemeenschappen worden voor het vastenproject bepaalde activiteiten georganiseerd. Hierbij wordt per jaar bekeken wat voor activiteit dit wordt.
Tijdsinvestering: Afhankelijk van de datum van Pasen, wordt er ruim voor Aswoensdag gestart met de organisatie. Er zullen in de periode van februari tot april diverse voorbereidingsavonden en een grote activiteit zijn, waarbij uw medewerking wordt gevraagd.