Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

 

Jezus zegt: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets."

Johannes 11,5

 

 

 

Welkom

Door God en mens bewogen

We ontmoeten je graag in één van onze kerken. Elke zondag komen we bijelkaar om gevoed te worden in ons geloof. Op deze website zie je waar we in geloven, wat we doen (ook buiten de zondagen) en hoe we mensen helpen aan de rand van de samenleving.

icon

Waar we in geloven

God heeft ons beloofd dat als we naar Zijn stem luisteren en doen wat Hij ons vraagt we gelukkig zullen zijn hier op aarde en in de Hemel. God roept ons op dienstbaar te zijn aan Hem en elkaar, rentmeester over Zijn schepping en beschermers te zijn van alles wat zwak is. Hierin zijn Jezus Christus, Maria, en de heiligen onze voorbeelden, waarbij Jezus de meest belangrijke plaats in neemt. We geloven dat Jezus de mensgeworden God is die onze zonden vergeeft en ons lijdt naar het Eeuwig leven. Lees meer...

icon

Wat we doen

Katholiek zijn is in- en uitademen. We ontvangen de liefde van God om deze weer door te geven aan de mensen om ons heen. Dichtbij en veraf. Zo ontvangen we Zijn liefde tijdens de Eucharistieviering, het bidden, het lezen van de Bijbel en de ontmoeting met de mensen die God ons gegeven heeft. We geven de liefde door door anderen te helpen. Lees meer...

icon

Hoe we helpen

We helpen anderen door geloofsondericht, ondersteuning aan de voedselbank, financiële steun bij acute financiele nood, bezoek bij ziekte of eenzaamheid, etc. We helpen mensen uit compassie. Niet door boven de ander te staan, maar juist door door je knieën te gaan en van mens tot mens er voor de ander te zijn. Lees meer...

De Kerk als gemeenschap van Liefde

De gemeenschap van de liefde: in de sanctorum communio "leeft niemand van ons voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen" (Rom. 14, 7), "Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam" (1 Kor. 12, 26-27), "De liefde zoekt zichzelf niet" (1 Kor. 13, 5). 1 Het geringste dat wij uit liefde doen, strekt allen tot voordeel op grond van deze solidariteit met alle mensen, levenden en doden, die steunt op de gemeenschap van de heiligen. (CKK 593)