Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Mededelingen zaterdag 24 en 25 augustus 2019

 

  • Zondag 25 augustus is in Nieuwerbrug weer de traditionele oecumenische tentdienst bij de opening van de vakantiespelen. De viering begint om 10.30 uur. Medevoorganger uit onze geloofsgemeenschap is Jan Kromwijk. Iedereen is van harte uitgenodigd.

  • Tijdens de schoolvakantie is het secretariaat op donderdag gesloten. Ook is er in die tijd geen kinderwoorddienst en crèche. Op zondag 1 september staan de leidsters weer klaar voor uw kinderen. 

  • Donderdag 29 augustus gedenkt de Kerk de marteldood van de Heilige Johannes de Doper. We vieren deze gedachtenis met een eucharistieviering om 19.30 uur in de Heilige Johannes’ Onthoofdingkerk in Moordrecht. Deze dag vervallen alle overige vieringen in de hele parochie.

  • Zoals Jezus rondtrok door steden en dorpen, zo trekken nog steeds missionarissen en pioniers ANNO 2019 in Zijn voetspoor naar steden en dorpen, zodat de Blijde Boodschap in woord en daad door hen kan worden blijven verkondigd onder de volkeren, waar de faam van een zorgzame God nog niet, of niet volledig is doorgedrongen. Mogen wíj ons met onze giften tot het uiterste inspannen en van hárte geven in de Deurcollecte en op die manier bijdragen aan een flink aantal Paardenkrachten en communicatiemiddelen voor de Missie Verkeersmiddelen Actie. Mede namens al deze helpers bij voorbaat hartelijke dank voor uw gulle gaven!

    

   Tot zover de mededelingen