Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Mededelingen zaterdag 12 en 13 oktober 2019

 

 

 

 

  • Dit weekend gaan vanuit deze liturgie onze gedachten en gebeden uit naar een medeparochiaan. Als teken van medeleven brengen wij een bloemetje naar Els Mourits.

  • De deurcollecte voor de Oecumene heeft het bedrag van € 118,36 opgebracht en de Missie Vredescollecte voor de kinderen heeft € 295,25 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

  • Binnenkort start een nieuwe serie Leerhuisavonden. Dit keer is het onderwerp: muziek in de liturgie. “Zingen is dubbel bidden” en daar wordt de eerste avond direct mee begonnen. Iedereen die wil wordt uitgenodigd om mee te komen zingen. Koren: houdt uw repetitieavond voor één keer in Boskoop, u bent allen welkom op woensdag 16 oktober vanaf 19.30.

  • Vrijdag 18 oktober is naast de kerk van 8.00 tot 13.00 uur de halfjaarlijkse kledinginzameling door Sam’s voor Cordaid Mensen in Nood.

  • Op zaterdagavond 26 oktober wordt in de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp een voorstelling gegeven over het leven van Maria, de Maria Passie. Het leven van Maria wordt uitgelicht met hedendaagse liederen. Kaartjes kosten € 10,- p.p. De opbrengst is bestemd voor bedevaartgangers naar Lourdes. Alle informatie staat in de flyer die achterin de kerk ligt.

  • De nieuwe Tussenbeide ligt bij de uitgangen. Deze kunt u meenemen.

  • Zondag 10 november vieren we Willibrorduszondag. Om de feestvreugde te verhogen wordt u uitgenodigd een hoed te dragen.

    

    

   Tot zover de mededelingen