Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Mededelingen 

Hoe kunt u naar de viering in Bodegraven komen?
Vanaf 1 juni zijn publieke vieringen met 30 mensen toegestaan, vanaf 1 juli mogen 100 mensen bij elkaar komen mits de ruimte dit toelaat. Om dit te kunnen regelen is er een aanmeldsysteem ontwikkeld. U belt of mailt naar het secretariaat van uw gemeenschap, telnr. 0172-612255 op maandag- woensdag – of vrijdagochtend 9.00 – 12.00 uur, e-mail bodegraven@sintjandd.nl om een plek voor de viering te reserveren. Als het maximale aantal aanmeldingen is bereikt, komt u op de reservelijst of kunt u voor een andere viering reserveren. U kunt maar voor één viering tegelijk reserveren. U kunt pas weer opnieuw reserveren nadat u een viering hebt bijgewoond.

U krijgt een toegangskaart gemaild, deze kunt u zelf printen of u maakt een afspraak om de toegangskaart op een andere manier te ontvangen. U moet de kaart meenemen naar de desbetreffende viering om toegang te krijgen tot die viering. Het vieringenrooster staat in deze Wachter vermeld en u kunt het vinden op de website. De weekendviering woont u bij in uw eigen gemeenschap. Vieringen door de week kunnen ook in andere gemeenschappen gevierd worden. Daarbij is het wel zo dat de mensen in hun eigen gemeenschap voorrang krijgen.

Aankomst bij de kerk
U blijft thuis als u ziekteverschijnselen heeft. U wordt welkom geheten bij de zijdeur bij de hoofdingang van de kerk en zal er gevraagd worden of u ziekteverschijnselen heeft. U levert uw kaart in en aan u wordt verteld dat u in de kerk het middenpad moet kiezen. Omdat er tijdens de viering niet gecollecteerd mag worden staat er een collecteschaal klaar achter in de kerk. Ook de digitale collecte blijft mogelijk. Daarna kunt u uw handen desinfecteren met de gel, alvorens u plaatsneemt.

Tijdens de viering
Tijdens de viering zijn er ook aanpassingen. Er is geen koor, maar wel muzikale begeleiding door een cantor en organist. U mag niet meezingen. Bij de vredeswens schudden we elkaar niet de hand. Er ligt geen gebedenboek achterin de kerken. Via uw secretariaat kunt u wel zoals gebruikelijk van te voren misintenties opgeven. Tijdens de eucharistievieringen is de mariakapel gesloten i.v.m. de looproute.
Communie wordt pas uitgereikt vanaf 14 juni. Dat gebeurt vanachter een scherm met een pincet. Als u de communie niet wilt aanraken, kunt u het op een doekje ontvangen, neemt u daarvoor zelf bijvoorbeeld een zakdoek mee. Bij alles geldt dat we een afstand van anderhalve meter bewaren.

Verlaten van de kerk
De linkerkant van de kerkgangers verlaten de kerk door de zijdeur aan kerkhofzijde. De rechtkant gaat door het zijpad naar achteren.

Meer informatie op de homepage van deze website.

Tot zover de mededelingen