Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap Sint Victor is in handen van de Locatieraad (voorheen parochiebestuur) en de Pastoraatsgroep. Het dagelijks bestuur van de volledige parochie wordt gevormd door het centrale parochiebestuur, waarin van elke afzonderlijke geloofsgemeenschap een afgevaardigde zit. 


Pastoraatsgroep

De Pastoraatsgroep bepaalt mede de pastorale beleidslijnen. De leden van die Pastoraatsgroep sturen ieder een deel van de parochiële activiteiten aan.
Lia Rijnbeek is coördinator van de Liturgische Raad, waar alle werkgroepen onder vallen die rechtstreeks bij de liturgie zijn betrokken, bijvoorbeeld de drie koren van de parochie, maar ook de Werkgroep Woord- en Communievieringen, de werkgroep Gezinsliturgie, de werkgroep Avondwake, de werkgroep Kindercrèche en last but not least de acolieten en misdienaars.


De Pastorale Raad wordt aangestuurd door Sonja van Leeuwen. Daaronder vallen de Contactpersonen, die de schakels vormen tussen de parochie en de parochianen. 
Ook de werkgroepen Rouwverwerking, Ouderenpastoraat en Ziekenbezoek vallen onder deze Raad.


Sonja van Leeuwen coördineert de Diaconale Raad. De Parochiële Caritas Instelling (PCI),
het Platform Armoedebestrijding Waddinxveen en de Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)groep vormen samen de Diaconale Raad. 

In de Catechetische Raad zijn alle groepen vertegenwoordigd die te maken hebben met catechese. De Raad wordt gecoördineerd door Ruud Vink, en omvat onder meer de werkgroepen Doopvoorbereiding, Eerste Communievoorbereiding, Vormselvoorbereiding, Catkids, Amazing Teeners, Provider, Geloven met Kleuters, Geloven Nú en de werkgroep Geloofsbegeleiding.
 
Sectie Contactpersoon Email
Diaconie                      Mw.S. van Leeuwen                                                    
Liturgie Mw. L. Rijnbeek  
Pastoraat Mw. S. van Leeuwen  
Catechese Dhr. R.Vink  

Locatieraad

De Locatieraad is een nieuwe naam voor het ‘oude’ parochiebestuur. De Locatieraad vervult dezelfde taken als het voormalige parochiebestuur en is verantwoordelijk voor personeel en organisatie, financiën en beheer van de gebouwen.
 
Functie Contactpersoon Email
Voorzitter                    Dhr. P. Rijnbeek                                                       
Secretaris Dhr. H.Vink  
Penningmeester Dhr. P. van Leeuwen  
Gebouwenbeheer Dhr. S. de Groot  
Algemeen bestuurslid Mw. I. de Boer  
Voor zowel de Pastoraatsgroep als de Locatieraad zijn wij altijd op zoek naar versterking. Mocht u interesse hebben schroom dan niet om contact op te nemen!