Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

      Iedere zondag na de viering bent u van harte welkom voor een kopje koffie

 

Oktobermaand: Mariamaand_______________________________________

Door de vele kaarsjes die er bij de beeltenis van Maria tijdens de weekend-vieringen bij ons in de kerk worden aangestoken, merk je hoe een grote plaats Maria inneemt bij veel mensen. Onze zorgen, onze vragen, onze dankbaarheid, leggen wij neer bij Maria door het aansteken van dit kaarsje.

In de oktobermaand gedenken wij Maria extra door het bidden van de rozenkrans met elkaar in de maandagavond viering om 19.00 uur in de absis van de kerk. U wordt van harte uitgenodigd om deze vieringen mee te bidden en te vieren. Ook uw persoonlijke intentie wordt tijdens het bidden van de rozenkrans genoemd. U allen bent van harte welkom in deze vieringen.

 

Marialof in Waddinxveen____________________________________________

Marialof op 13 oktober om 16:30 uur in de Victorkerk te Waddinxveen.

 

Gezamenlijke ziekenzalving________________________________________

Jaarlijks in oktober vinden in onze parochie gezamenlijke ziekenzalvingen plaats.                                              Voor onze gemeenschap zal op woensdag 30 oktober om 10.00 uur in Floravita de gezamenlijke ziekenzalving zijn. Bewoners van Floravita/Parkzicht hoeven zich niet aan te melden, zij zullen persoonlijk benaderd worden door Mevrouw Ria Rijnbeek.

Overige parochianen, die de ziekenzalving wensen te ontvangen, kunnen zich daarvoor opgeven bij het secretariaat (tel. 212309). Over de ziekenzalving is een nieuwe folder uitgegeven, deze ligt achterin de kerk en is verkrijgbaar op het secretariaat.

Maria Passie___________________________________________________________

Op zaterdagavond 26 oktober is er in de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp een voorstelling over het leven van Maria, de Maria Passie. Het leven van Maria wordt uitgelicht met hedendaagse liederen, zo willen we het verhaal van Maria blijven vertellen. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de huidige tijd.

De Maria Passie wordt georganiseerd door de stichting Aquero.  Zij zamelen geld in om Lourdes-gangers die deze reis niet zelf kunnen betalen toch de mogelijkheid te bieden om op bedevaart te gaan.

Iedereen is van harte welkom.  

Op 26 oktober 20.00 uur. Kaartjes kosten € 10,- pp, opbrengst voor het goede doel. Kaartverkoop bij het secretariaat in Reeuwijk tijdens de openingstijden en via de website www.demariapassie.nl, dan liggen de kaartjes voor aanvang voor u klaar. Na afloop van de Maria Passie is er nog een hapje en een drankje. Kijk eens op de website van de Maria Passie of neem een flyer mee. Tot ziens op 26 oktober in Reeuwijk.

 

Allerzielen_____________________________________________________________

Ook dit jaar is er een Allerzielenviering in onze parochiegemeenschap H. Joannes de Doper. We gedenken hen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Ieder jaar besteden we daar veel aandacht aan omdat we onze dierbaren niet willen en mogen vergeten en het belangrijk is, dat hun namen genoemd blijven worden.

Maar ook verbondenheid met elkaar, mensen die helpen dragen, samen sterk staan in het leven wat ons verder brengt in het heden.

Het thema van de Allerzielenviering dit jaar is dan ook: “Samen Sterk”

Na de herdenking met Lichtritus mag ieder een meegebrachte bloem in een vaas bij de paaskaars plaatsen.

Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere viering op Allerzielen met ons mee te vieren. De viering is op zaterdagavond, 2 november en begint om 19.00 uur.

Vanaf 18.30 uur worden de namen genoemd van de overleden parochianen waarvan wij in eerdere jaren (vanaf 2013) afscheid moesten nemen. Dat wij hen niet vergeten.

Op speciaal verzoek kunt u de naam van uw dierbare overledene ook laten noemen. Neemt u hiervoor contact op met. Toos van der Werf van de werkgroep avondwake, tel: 0172-213095 (graag tussen 18.00 en 19.00 uur)

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken, u bent van harte welkom.

 Werkgroep Avondwake,

Geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, Boskoop

 

Zingen is dubbel bidden!____________________________________________

Dit is de titel voor het nieuwe Leerhuisblok, dat 16 oktober om 19.30 uur in Boskoop van start gaat.

U wordt uitgenodigd om aan deze 3 avonden deel te nemen. De eerste avond, 16 oktober, is een samenzangavond van liederen die bij de leden van de koren en bij de pastores favoriet zijn. We zijn benieuwd naar hun keuze en welke rol deze liederen in de zondagsliturgie vervullen. Al deze liederen zullen we ook gezamenlijk gaan zingen op deze avond.

De tweede avond, 30 oktober, zal in het teken staan van de psalmen: wat is de betekenis, het hoe en het waarom van het zingen van een psalm in de liturgie. We willen met elkaar de schoonheid daarvan ontdekken.

De derde avond, 20 november, hopen we op een spectaculaire manier de vaste gezangen bij u onder de aandacht te brengen.

U begrijpt: alle koorleden worden uitgenodigd om 16 oktober deel te nemen aan het Leerhuis. Kom allemaal meezingen, verplaats je repetitieavond voor een keer naar Boskoop! En uiteraard zijn alle parochianen van harte welkom bij dit muzikale Leerhuisblok.

Tot ziens!

 

Gerarduskalender 2020_____________________________________________

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen en u een positief gevoel te geven.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (www.kloosterwittem.nl).

De Gerarduskalender is weer verkrijgbaar tijdens de openingsuren van het secretariaat en kost € 7,40 per stuk.

 

 

 

 

 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Jemen_________

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

Actiedag in Boskoop

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op woensdag 30 oktober a.s. kunt u in Boskoop kleding en schoenen inleveren bij de H. Joannes de Doperkerk aan de A.P. van Neslaan 50.  Tussen 08.30 – 12.00 uur.

 

Grootste humanitaire ramp

Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren.  Jemenis worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld.  Ongeveer 80% van de bevolking - 24,1 miljoen mensen - heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn.

Levensreddende noodhulp

Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen zonder ouders, of kinderen met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.

Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemini-partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen we hygiënepakketten uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en geld voor onderdak.

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

 

Pastor op Bezoek_____________________________________________________

Behoefte aan een gesprek met een pastor?

Vraag dit aan via Pastor op Bezoek:

Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box,

of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw secretariaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-