Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

      Iedere zondag na de viering bent u van harte welkom voor een kopje koffie

 

 

Vakantie secretariaat________________________________________________

Tijdens de zomervakantie gelden voor het secretariaat aangepaste openingstijden:

Van maandag 29 juli tot en met vrijdag 25 augustus is het secretariaat alleen geopend op dinsdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.

Mail wordt in de vakantietijd iedere dag gelezen.

Voor dringende pastorale vragen kunt u bellen met de pastor van dienst: 0182-639586. Spreek een boodschap in als de pastor niet direct de telefoon kan beantwoorden. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

 

Werkzaamheden A.P. van Neslaan_________________________________

Van 22 juli t/m 30 augustus zullen er werkzaamheden plaats vinden aan de A.P. van Neslaan. De straat wordt in fases afgesloten voor het verkeer. De kerk is te voet en per fiets wel te bereiken, komt u met de auto dan kunt u het beste parkeren op het grote parkeerterrein aan de A.P. van Neslaan.

Mariakapel gesloten____________________________________________________

In verband met vakantie is de Mariakapel gesloten van 9 tot en met 16 augustus.

 

Koffiedrinken in de zomervakantie______________________________________

In de zomervakantie (vanaf 21 juli) vervalt het koffie drinken na de viering op zaterdag. Dit betekent dat op zaterdag 28 juli, 10 augustus en 24 augustus geen koffiedrinken is na de viering.  Op de oneven weken, dus op zondag kerk, is er na de viering wèl koffiedrinken.

Vanaf 7 september bent u ook weer van harte welkom op zaterdagavond voor de koffie.

 

Hoogfeesten in de maand augustus________________________________

Het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming vieren we

donderdag 15 augustus om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk aan de Krügerlaan in Gouda.

 

Donderdag 29 augustus gedenkt de Kerk de marteldood van de Heilige Johannes de Doper. We vieren deze gedachtenis met een eucharistieviering om 19.30 uur in de Heilige Johannes Onthoofdingkerk in Moordrecht.

 

MIVA collecte 24 augustus

Zoals Jezus rondtrok door steden en dorpen, zo trekken nog steeds missionarissen en pioniers ANNO 2019 in Zijn voetspoor naar steden en dorpen, zodat de Blijde Boodschap in woord en daad door hen kan worden blijven verkondigd onder de volkeren, waar de faam van een zorgzame God nog niet, of niet volledig is doorgedrongen. Mogen wíj ons met onze giften tot het uiterste inspannen en van harte geven in de groene manden collecte en op die manier bijdragen aan een flink aantal Paardenkrachten en communicatiemiddelen voor de Missie Verkeersmiddelen Actie. Mede namens al deze helpers bij voorbaat hartelijke dank voor uw gulle gaven! MIVA Nederland.

 

 

 

 

Open monumenten- en orgeldag 14 september 2019__________

Op zaterdag 14 september 2019 zal de H. Joannes de Doperkerk weer geopend zijn in het kader van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u de kerk bezoeken en bezichtigen. Thema is dit jaar: ‘Plekken van plezier’. Ons aanvullende thema daarbij is: Vrijwilligerswerk met liefde en plezier!

Wat is er te doen?

*Bezichtigen van onze kerk, met absis en Mariakapel, gebouwd in de stijl van de Bossche School

*11.00-11.30 uur Concert van het Joannes de Doperkoor

*12.00 uur Concert op orgel en piano door Evelina Zelenska

*12.30 uur en 13.30 uur workshop sleutelhanger maken met speciale kralen voor kinderen en workshop bloemschikken voor volwassenen

*12.30 uur en 13.30 uur rondleiding door onze prachtige tuin

*KBO Boskoop van 11.00-14.00 uur demonstratie koersbal en uitleg over alle andere activiteiten.

*Groene kerk

*Boekenverkoop

*Verkoop van: Gerarduskalender 2020, iconen kaarten, lepeltjes van de oude kerk.

*Gedurende de dag kunt u een kaarsje opsteken bij Maria

We hopen dat we u nieuwsgierig hebben gemaakt en dat u langskomt om onze kerk aan de A.P. van Neslaan 50 in Boskoop te bezoeken. Check ook onze website: www.sintjandd.nl

 

 

Dag van de Aandacht 2019__________________________________________

In samenwerking met de Zonnebloem, de Vrijzinnige Protestantse Gemeente, de Rooms Katholieke Parochie, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Protestantse Gemeente Boskoop nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse oecumenische viering van de Nationale Ziekendag. Dit jaar vieren we de Dag van de Aandacht op zondag 8 september om 9.30 uur in de Stek.

Werkgroep Ziekenzondag, Kitty van de Velde en Rozina van Zoest

 

 

 

Startzondag en bijzondere koffie__________________________________

Dit jaar valt onze Startzondag op zondag 29 september. We willen vieren dat we als gemeenschap weer een nieuw jaar ingaan, van samen vieren en samen delen.

Daarnaast is dit ook al sinds enkele jaren de dag, waarop we een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten. Vrijwilligers verrichten veel werk in onze geloofsgemeenschap. Het waarderen van onze vrijwilligers is dan ook een belangrijk onderdeel, een pijler, van ons vrijwilligers beleid. Aan het einde van de viering wordt een dankwoord door de voorganger uitgesproken en wordt een oorkonde, een kaars met logo van onze geloofsgemeenschap en een boeket bloemen aan de betreffende vrijwilligers uitgereikt. Ieder jaar een bijzonder moment van dankbaarheid! Tijdens de viering zal ook de traditionele kermiscollecte worden gehouden, een extra groene manden collecte. Na de viering ontmoeten we elkaar gezellig bij een kop koffie of thee in de parochiezaal met iets extra lekkers, in het kader van groene kerk is er ook een speciaal accent.

 

Pastor op Bezoek_____________________________________________________

Behoefte aan een gesprek met een pastor?

Vraag dit aan via Pastor op Bezoek:

Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box,

of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw secretariaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-