Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Diaconie

Binnen de diaconie zijn er binnen onze gemeenschap de volgende werkgroepen en activiteiten: 

Bezoekgroepen: 

Ouderen, zieken en rouwenden kunnen steun en begeleiding 
krijgen door onze vrijwilligers. 
Mocht u hieraan behoefte hebben, of iemand kennen 
die deze steun nodig zou kunnen hebben, 
neemt u dan contact op met het secretariaat , 0172-212309

Communie thuis: 
Mensen die voor kortere of langere tijd door ziekte 
of ouderdom aan huis gebonden zijn, 
kunnen eens per 2 weken vanuit de zondagsviering bezocht worden 
en de communie thuis ontvangen. 
Voor informatie en aanmelding neemt u contact op 
met het secretariaat, 0172-212309.
Voor de mensen die in Zorgcentrum Floravita wonen 
is er eens per 2 weken communie thuis op woensdag, 
na de viering in het Zorgcentrum. 

Koffie drinken na de viering: 
Vanaf september 2016 is er iedere viering in het weekend koffiedrinken in de parochiezaal.

Voedselbank: 
Ieder weekend wordt er een inzameling gehouden voor de Voedselbank. 
In de hal van de kerk staat een mand klaar waarin u voedsel, 
dat nog goed geschikt is voor consumptie, kunt doneren. 
Ook kunt u een financiële bijdrage geven. 
Wilt u meer weten over de Voedselbank, kijk dan hier.

Werkgroep Caritas Boskoop: 
De werkgroep is de opvolger van de PCI. Deze is door een fusie met de andere PCI's binnen de parochie opgegaan in de PCI van de Parochie Sint Jan de Doper, informatie vindt u via dezelink.  
De Werkgroep Caritas Boskoop verleent kleinschalige hulp, geldelijk of met advies. 
Iedereen kan iemand die hulp nodig heeft aanmelden. 
Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap H. Joannes de Doper, 0172-212309.

Kerkradio: 
Wilt u de vieringen in onze kerk thuis mee-vieren, 
dan kan dat via de kerkradio. 
Neemt u voor informatie contact op met het secretariaat, 0172-212309. 

Mee- en terugluisteren kan ook via www.kerkomroep.nl.