Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Formulieren

Aanmelden Eerste Communie:

Klik hier om uw kind aan te melden.

Instructieboekje misdienaars:          

Naam document Gebruik
Download
Misdienaars Instructieboekje waarin de taken van de misdienaar staan .

          

Informatiegids:

Naam document Gebruik
Download
Informatiegids Een handzaam boekje met veel wetenswaardigheden over kerken, vieringen, activiteiten, contactgegevens, scholen en andere rooms-katholieke instellingen.

 

Uitvaartregeling
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua      

Naam document Gebruik
Download
Uitvaartregeling

Een uitvaart regelen is geen eenvoudige zaak. Waar mogelijk willen wij als geloofsgemeenschap daarbij behulpzaam zijn.
In de folder die u hier kunt downloaden hebben we een aantal zaken met betrekking tot een kerkelijke uitvaart opgenomen
deze folder kunt u hier downloaden.

 

Formulier voor registratie in de ledenadministratie:

Naam document Gebruik
Download
Registratieformulier

Om u op te mogen nemen in onze parochieadministratie hebben we, in verband met de wet op de privacy, uw toestemming nodig. Om u goed op te kunnen nemen hebben we van u een aantal gegevens nodig die u op dit formulier kunt invullen. Na invulling en ondertekening kunt u dit terug sturen naar het:
Secretariaat,
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda


Formulieren actie kerkbalans:

Naam document Gebruik
Download
Formulier
  ANBI
  • Onze geloofsgemeenschap is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Nadere informatie vind u in het hier te downloaden formulier
Formulier
Periodieke Gift in Geld (Lijfrenteovereenkomst)
Met dit formulier kunt u een periodieke gift in geld toezeggen
voor een periode van ten minste 5 jaar ( lijfrenteovereenkomst)

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij het Secretariaat.
Formulier
Wijziging / Toezegging Kerkbijdrage

Door dit formulier in te vullen kunt u uw kerkbijdrage wijzigen of een nieuwe toezegging doen.

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij het Secretariaat.

Formulier
Machtiging incasso

Voor het invullen van een automatische incasso van uw kerkbijdrage (bovenstaande formulier).

U kunt het ingevulde formulier inleveren bij het Secretariaat.

 

Formulieren voor de vrijwilligersadministratie:

Deze formulieren dienen gemaild/opgestuurd te worden naar het Secretariaat gouda@sintjandd.nl t.a.v de ledenadministratie.

Naam document Gebruik
Download
Vrijwilligersformulier Voor het actueel maken/houden van de vrijwilligersadministratie wordt u gevraagd dit vrijwilligersformulier in te vullen. Bovendien wil het bestuur nog graag iets van u weten. Misschien was u, voor u vrijwilligerswerk voor de huidige parochie ging doen, al jarenlang een enthousiast vrijwilliger in een van onze vorige parochies. Het bestuur wil die historie graag vastleggen. Ook dit kunt u op dit formulier invullen.
Mutatieformulier Coördinatoren kunnen voor het doorgeven van wijzigingen in de werkgroep gebruik maken van dit formulier.
Werkgroepformulier Aan de coördinatoren wordt gevraagd de samenstelling van de werkgroep via dit formulier door te geven

Modelformulier voor de financiele administratie:

Naam document Gebruik
Download
Budgetteren, Voorschotten en declaraties.xlsx Met dit formulier kunt u budgetteren, voorschotten aanvragen en declaraties indienen

 

Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies:

Naam document Gebruik
Download
Privacy reglement.pdf Omdat in de huidige tijd persoonsgegevens eenvoudig verspreid kunnen worden en het gevaar van aantasting van de persoonlijke levenssfeer van mensen daardoor toeneemt heeft de overheid wettelijke regels opgesteld die hun privacy moeten beschermen. Dat gebeurde voor het eerst door de Wet Persoonsregistraties van 1988. Deze werd in 2002 vervangen door de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het parochiebestuur is verplicht informatie te geven aan de betrokkenen over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 

 

Jubileumblad 50 jaar H.-Josephkerk:

  
Naam document Gebruik
Download
Glossy

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de
H.-Josephkerk is er een zogenaamde glossy  gemaakt ter herinnering aan dit jubileum.
Dit blad kunt u hier downloaden.

 

       

 

PDF documenten kunnen bekeken worden met Acrobat Reader van Adobe. Heeft u de Acrobat Reader nog niet, dan kunt u deze gratis downloaden door op onderstaande button te klikken: