Coockies
Deze website gebruikt coockies om de site goed te laten functioneren. Alle coockies worden automatisch verwijderd na dat u de site weer heeft verlaten. Alleen de filters van het vieringenrooster en uw keuze van deze melding blijft op uw computer achter. Als u inlogt als beheerder stemt u in met coockies die het beheren mogelijk maken.

Gegevens
Als u gegevens achter laat op deze website gaan we daar zo goed mogelijk mee om. Bekijk ons privacybelijd voor meer informatie.

Accepteren en doorgaan Weigeren en afsluiten

Voedselbank Gouda e.o.

Uitdeelpunten

In uw parochie zijn er uitdeelpunten aan het Stationsplein 6 in Gouda, Einsteinstraat 12a in Reeuwijk (25 adressen). De kerk van St. Johannes Onthoofding, Oosteinde 23 in Moordrecht (19 adressen). Op bovenstaande adressen komen de mensen zelf hun pakket halen. In Bodegraven (40 adressen) worden de pakketten gebracht naar het Rode Kruisgebouw en door vrijwilligers thuis bezorgd. 

Voedselpakket

De aanvoer van voedsel komt deels van de voedselbank in Rotterdam en voor een groot deel uit leveringen van supermarkten, bakkers en andere bedrijven. Het zal duidelijk zijn dat het elke week weer zoeken is naar een evenwichtige samenstelling van het pakket. Een pakket bevat altijd groente, fruit, brood en andere producten.

Betrokkenheid Parochie

De betrokkenheid van de parochiegemeenschap is vanaf het begin speciaal geweest. Het inzamelen van voedsel is in de kerken een regelmatig aandachtspunt. De voedselbank draagt haar steentje bij in de hulp aan mensen die het moeilijk hebben en kan dat ook alleen maar met hulp van anderen. De kerken zijn een onmisbare steun hierbij. Ideeën om de voedselbank te steunen zijn van harte welkom.

In de parochiekerken wordt er in het 2e weekend van november een deurcollecte t.b.v. de Stichting Voedselbank Gouda e.o. gehouden. De collecte wordt van harte aanbevolen.

Doel

De Voedselbank Gouda wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de armoede in de regio Gouda (inclusief omliggende gemeenten) door het uitdelen van voedsel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen op basis vancriteria die landelijk zijn vastgesteld. Gezien onze werkwijze leveren we daarmee ook een bijdrage aan de vermindering van de verspilling in Nederland, want een groot deel het voedsel dat wordt uitgedeeld zou anders worden weggegooid.

Het is niet ons streven tot in lengte van dagen met dit werk door te gaan, integendeel we hopen ons zo snel mogelijk misbaar te maken.

De parochie zet zich in voor de voedselbank door middel van verschillende acties in alle kerken van onze parochie. Inmiddels voorziet de Voedselbank ca. 390 gezinnen in Gouda e.o. wekelijks van een pakket.

De parochiegemeenschappen tonen zich betrokken en denken regelmatig aan de voedselbank d.m.v. acties en giften. Die betrokkenheid is van wezenlijk belang.

Bijdragen in de vorm van houdbare producten en financiële steun zijn noodzakelijk om het groeiend aantal cliënten een pakket te kunnen blijven geven.

Oprichting

In oktober 2005 is de voedselbank in Gouda begonnen met het uitdelen van 30 pakketten in de O.L.V. Hemelvaartkerk. De ontwikkelingen in onze samenleving en de groei van de voedselbanken in ons land konden we toen nog niet voorzien. Inmiddels is de voedselbank in Gouda een stichting geworden voor Gouda en omstreken. De regio valt voor een deel samen met de parochie Sint Jan de Doper.

Landelijke stichting

De Stichting Voedselbank Gouda e.o. is aangesloten bij de Landelijke Stichting Voedselbanken waardoor gewerkt wordt volgens landelijke normen. Er zijn afspraken gemaakt over hoe men voor een pakket in aanmerking kan komen zoals aanmelding via de hulpverlening. Dit jaar wordt er ook gewerkt aan voorzieningen betreffende hygiëne en voedselveiligheid conform de landelijke regels. Meer informatie: www.voedselbankgouda.nl.